Executing External Programs/nl

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) 日本語 (ja) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) русский (ru) slovenčina (sk) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

Inleiding

Er zijn verschillende manieren om een extern programma uit te laten voeren. We richten ons nu op een manier, namelijk het gebruik van TProcess.

PAS OP!

De getoonde code is te simpel, het werkt wel maar de originele auteur wijst er op dat het programma op deze manier kan "hangen", wil je weten hoe e.e.a. goed gedaan moet worden lees dan de Engelse versie. Als ik de tijd weer heb zal ik een goede Nederlandse tekst produceren. Een opmerking naar de auteur van deze tekst: Prima dat je wilt vertalen, maar doe het dan zo exact en volledig mogelijk.

TProcess

TProcess wordt gebruikt om een extern programma uit te laten voeren. Een paar voordelen van het gebruik van TProcess boven andere manieren zijn:

 • Platform onafhankelijk.
 • Het geeft ook de mogelijkheid om te schrijven naar stdout en te lezen van stdin.

Een eenvoudig voorbeeld

// Dit is een demo prograamma dat laat zien hoe je
// een extern programma kunt uitvoeren.
program launchprogram;

// De te gebruiken units. 
uses 
 Classes, SysUtils, Process;

// Hier definieren we de variabele aProcess van het
// type "TProcess"
var 
 aProcess: TProcess;

// Hier begint ons programma
begin
 // Allereerst maken we een instantie van het TProcess
 // object en kennen dat toe aan aProcess
 aProcess := TProcess.Create(nil);

 // Welk commando gaan we uitvoeren?
 // Voor deze keer voeren we de FPC compiler uit.
 AProcess.CommandLine := 'ppc386 -h';

 // Nu definieren we wat er moet gebeuren nadat het
 // programma is gestart. In dit geval wachten we met
 // ons programma totdat het gestarte programma is  
 // afgelopen.             vvvvvvvvvvvvvv
 AProcess.Options := AProcess.Options + [poWaitOnExit];

 // Nu weet aProcess wat er moet gebeuren, dus laten
 // we het uitvoeren.
 AProcess.Execute;

 // Hier komen we dus pas als ppc386 gestopt is.
 AProcess.Free;  
end.

Simpel he! Je hebt nu gezien hoe je een ander programma kunt uitvoeren vanuit je eigen programma!


Dat is wel leuk, maar hoe kan ik de output van een programma dan opvangen, zodat ik er wat mee kan doen?

Goed om dat te laten zien, zullen we het voorbeeld een beetje uitbreiden:

Een uitgebreider voorbeeld

// Dit is een demo programma dat laat zien hoe je een
// extern programma kunt uitvoeren en de uitvoer opvangen.
program launchprogram;

// De te gebruiken units
uses 
 Classes, SysUtils, Process;

// We definieren nu een extra variabele erbij om de uitvoer
// van het uitgevoerde programma op te slaan.
var 
 AProcess: TProcess;
 AStringList: TStringList;

// Hier begint ons programma
begin
 // Allereerst maken we een instantie van het TProcess
 // object en kennen dat toe aan aProcess
 AProcess := TProcess.Create(nil);

 // Het TStringList object maken.
 AStringList := TStringList.Create;

 // Welk commando gaan we uitvoeren?
 // Voor deze keer voeren we de FPC compiler uit.
 AProcess.CommandLine := 'ppc386 -h';

 // Nu definieren we wat er moet gebeuren nadat het
 // programma is gestart. In dit geval wachten we met
 // ons programma totdat het gestarte programma is  
 // afgelopen.             vvvvvvvvvvvvvv
 AProcess.Options := AProcess.Options + [poWaitOnExit, poUsePipes];

 // Nu weet aProcess wat er moet gebeuren, dus laten
 // we het uitvoeren.
 AProcess.Execute;
 
 // Hier komen we oas als ppc386 gestopt is.

 // Nu gaan we de uitvoer van het programma opslaan
 // in de TStringList.
 AStringList.Lines.ReadFromStream(AProcess.Output);
 
 // Dit slaan we dan weer op in een bestand.
 AStringList.Lines.SaveToFile('c:\output.txt');

 // En dan nu de stringlist en het process weer vrijgeven.
 AStringList.Free;
 AProcess.Free;  
end.