FPDoc Editor/pl

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) français (fr) 日本語 (ja) polski (pl) português (pt) русский (ru)

Wprowadzenie

FPDoc jest narzędziem do tworzenia dokumentacji Free Pascal, które jest specjalnie zaprojektowane do tworzenia plików pomocy dla poszczególnych modułów kodu źródłowego Pascala. Więcej informacji o FPDoc znajdziesz tutaj: Podręcznik do narzędzia tworzenia dokumentacji dla Free Pascala.

FPDocEditorDescription.png

Lazarus udostępnia wbudowaną przeglądarkę pomocy FPDoc z podpowiedziami oraz dwa edytory plików pomocy, z których możesz korzystać do tworzenia lub aktualizowania dokumentacji kodu źródłowego w formacie FPDoc. Jeśli chcesz od razu zobaczyć, czy jest poprawnie sformatowany, musisz zainstalować pakiet TurboPowerIProDsgn.lpk! Prosty edytor, zintegrowany z Lazarus IDE, nazywa się FPDoc Editor i jest opisany na tej stronie. Istnieje również bardziej kompletny i złożony edytor o nazwie LazDE.

LazDE jest większym bratem FPDoc Editor i jest edytorem dokumentacji Lazarusa. Jest to samodzielna aplikacja (nie jest integralną częścią IDE). Znajduje się w ścieżce lazarusa ($LazDir)/doceditor/lazde.lpi. Po skompilowaniu projektu lazde (przy użyciu Lazarusa) LazDE będzie działać poza środowiskiem IDE. Możesz dodać go do menu Narzędzia jako narzędzie zewnętrzne.

Korzystanie z edytora FPDoc

Aby użyć edytora FPDoc po prostu:

1. Otwórz edytor FPDoc. Znajdziesz go w menu Widok.

2. W edytorze kodu źródłowego Lazarusa przesuń kursor na jakiś element kodu. Zauważysz, że podpis edytora FPDoc zmienia się, pokazując wybrany element źródłowy wraz z nazwą pliku dokumentacji. W edytorze FPdoc możesz wybrać odpowiednią stronę, na której możesz edytować określony znacznik dokumentacji. Oczywiście możliwe jest również użycie edytora FPDoc tylko do przeglądania plików dokumentacji, bez ich zmiany.

3. Kliknij przycisk Utwórz element pomocy. Jeśli nie skonfigurowałeś jeszcze ścieżek wyszukiwania dla FPDoc, IDE zapyta Cię, gdzie powinny być przechowywane generowane przez nie pliki FPDoc. Dla każdego ze swoich projektów zwykle udostępniasz podkatalog 'docs'.

4. Napisz krótki opis.

5. Kliknij przycisk Zapisz po lewej stronie lub przejdź do następnego elementu (edytor automatycznie zapisuje opis, gdy od niego odejdziesz).

Edytowane wpisy FPDoc dla źródeł LCL i źródeł Lazarusa

Znajdują się w folderze ($LazDir)\docs\xml. Możesz dodać ten folder do ścieżek FPDoc w menu Narzędzia / Opcje / Środowisko / Edytor FPDoc

Edytowane wpisy FPDoc dla źródeł FPC, RTL i FCL

Wpisy FPDoc dla źródeł FPC można pobrać z svn:

cd /home/{użytkwonik}/{twój_wybór}/
git clone https://gitlab.com/freepascal.org/fpc/documentation.git
lub z repozytorium lustrzanego na GitHub:
git clone https://github.com/fpc/FPCDocumentation.git fpcdocs
Warning-icon.png

Ostrzeżenie: Pobieranie z serwera svn już nie działa (svn co http://svn.freepascal.org/svn/fpcdocs/trunk fpcdocs)

Dodaj ścieżkę /home/{użytkwonik}/{twój_wybór}/fpcdocs do Narzędzia / Opcje / Środowisko / Edytor FPDoc

Dobrym elementem do testowania FPDoc jest TComponent.Name.

Przyszłe plany

Lista rzeczy do zrobienia (todo) zawiera obecnie następujące elementy, w dowolnej kolejności:

 • Napisać edytor pomocy dla tematów.
 • Utworzyć ładniejszy wynik HTML dla okien podpowiedzi.
 • Wsparcie dla operatorów.
 • Przejście do następnego/poprzedniego nieudokumentowanego identyfikatora.

Już zrobione

 • Rozszerzony edytor linków o pakiety i identyfikatory
 • Dodane tagi dokumentacji „Example” (Przykład) do edytora FPDoc
 • Dodane tagi dokumentacji „Topics” do edytora FPDoc
 • Sprawienie, aby Edytor FPDoc tworzył nowe elementy w dokumentacji
 • Sprawienie, aby Edytor FPDoc tworzył nowe pliki dokumentacji
 • Dodany mały pasek narzędzi, który umożliwia korzystanie z dostępnych znaczników tag
 • Sprawienie, aby edytor FPDoc działał po naciśnięciu skrótu klawiszowego w edytorze kodu źródłowego
 • Edytor FPDoc dodany do ustawień IDE (pokazywanie i pozycja w IDE)
 • Sprawienie, aby działał dla źródeł fpc (pliki rtl już istnieją)
 • Dodanie ustawień środowiskowych do menu Opcje
 • Sprawienie, aby działał również na plikach projektu
 • Proponowanie rozszerzenie tagów dokumentacji jak: „todo” i „notes” (nie ma takiej potrzeby, ponieważ istnieją alternatywy)
 • Jeszcze bardziej zmniejszone obciążenie
 • Wszystkie elementy źródłowe są interpretowane przez edytor FPDoc za pomocą narzędzi codetools
 • Znajduje wpisy dziedziczone. Na przykład TControl.Align z TButton.Align
 • Optymalizacja: dziedziczone wpisy są analizowane podczas bezczynności
 • Optymalizacja: pliki xml są buforowane i analizowane tylko raz lub jeśli zostały zmienione na dysku
 • Dodana przeglądarkę HTML. Jest to dostępne po zainstalowaniu pakietu turbopoweriprodsgn
 • Sprawdzanie nieprawidłowych tagów XML i ich automatyczna naprawa