FPSpreadsheet tutorial: Writing a mini spreadsheet application/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) español (es) suomi (fi)

Johdanto

FPSpreadsheet on tehokas paketti eri taulukkolaskentatiedostojen lukemista ja kirjoittamista varten. Päätarkoitus on tarjota rajapinta, joka pystyy natiiviisti tuomaan ja viemään tärkeimpiä taulukkolaskentaohjelmien tiedostomuotoja ilman että näitä taulukkolaskentasovelluksia on asennettu.

Pian kuitenkin heräsi toive käyttää tätä pakettia myös tiedostojen sisällön muokkaamiseen ja muotoiluun. Tätä varten kirjasto sisältää erityisen taulukon ohjauksen, FPSpreadsheetGrid, joka muistuttaa läheisesti taulukkolaskentaohjelman taulukkoa. FPSpreadsheet:n mukana tuleva esimerkkiohjelma "Spready" näyttää mitä piirteitä on tarjolla. Tosin siinä joukko muotoiluasetuksia,joten tässä demossa on edelleen jopa yli 1400 riviä koodia pääkäännösyksikössä. Tarjolla on joukko visuaalisia komponentteja jotka yksinkertaistavat taulukkolaskentasovelluksen tekemisen.

Tämän ohjeen tarkoituksena olla oppaana miten tehdä yksinkertaisesti taulukkolaskentaohjelma käyttäen näitä komponentteja.

Vaikka suurin osa FPSpreadsheet kirjaston sisäisestä rakenteesta kuuluu visuaalisiin komponentteihin niin on suositeltavaa, että sinulla on jonkin verran tietoa myös koko FPSpreadsheet kirjastosta. Tietenkin pitäisi olla perustiedot Lazaruksesta ja Free Pascal:sta sekä taidot miten työskennellä Lazaruksen komponenttimuokkaimen parissa.

Visuaaliset FPSpreadsheet komponentit

FPSpreadsheet sisältää paljon ei-visuaalisia luokkia, kuten TsWorkbook, TsWorksheet jne. Nämä pitää kirjaston yleiskäyttöisenä kaikenlaisia ​​Pascal ohjelmia varten.


TsWorkbookSource

TSWORKBOOKSOURCE.png Visuaalisten FPSpreadsheet-komponenttien sydän on TsWorkbookSource-komponentti. Tämä tarjoaa yhteyden ei-visuaalisten laskentataulukkotietojen ja lomakkeella olevien visuaalisten komponenttien kanssa. Sen tarkoituksena on olla samanlainen kuin TDataSource komponentti tietokantasovelluksissa joka yhdistää tietokannan taulukoita tai kyselyitä.

Kaikilla visuaalisilla FPSpreadsheet komponenteilla on ominaisuus WorkbookSource joka yhdistää ne tietoketjuun TsWorkbookSource kautta. WorkbookSource ylläpitää luetteloa kaikista siihen liitetyistä komponenteista. Sisäisesti näitä kontrolleja nimitetään "kuuntelijoiksi", koska he kuuntelevat WorkbookSource:n jakaman tiedon.


Workbook ja worksheets käyttävät tapahtumia (events) ilmoittamaan WorkbookSource:lle kaikista merkittävistä muutoksista: muutokset solujen sisällöstä tai muotoilusta, muitten solujen valitseminen, laskentataulukon lisääminen tai poistaminen jne. Tieto näistä muutoksista on vyörytetty "kuuntelu" komponenteille, ja ne reagoivat omalla erikoistuneella tavalla näihin muutoksiin. Jos esimerkiksi uusi taulukko lisätään taulukkolaskentaan niin visuaalinen TsWorkbookTabControl luo uuteen välilehteen uuden laskentataulukon, ja TsWorksheetGrid lataa uuden taulukon.


TsWorkbookTabControl

TSWORKBOOKTABCONTROL.png Tämä on välilehtikomponentti joka tarjoaa välilehden jokaiselle laskentataulukolle taulukkolaskennassa. Välilehtien nimet ovat samat kuin laskentataulukoissa. Valitsemalla toisen välilehden se viestitetään muille visuaalisille taulukkolaskentakomponenteille WorkbookSource-komponentin kautta.


TsWorksheetGrid

TSWORKSHEETGRID.png TsWorksheetGrid on periytetty LCL:n DrawGrid-komponentista ja se näyttää valitut solut laskentataulukossa. Tekstit eivät tallennu kuten StringGrid tekee, mutta ne otetaan TsWorksheet tietorakenteeseen. Samoin worksheet tarjoaa tiedon siitä, miten kukin solu on muotoiltu. Kuten kaikki LCL grid:t se on joukko ominaisuuksia ja voidaan soveltaa moniin sovelluksiin muuttamalla Options kohtaa. Tärkeimmät niistä kerrotaan jäljempänä.

Note-icon.png

Huomaa: TsWorksheetGrid voidaan käyttää myös ilman TsWorkbookSource-komponenttia. Tätä varten se tarjoaa omat menetelmät tiedoston lukemiseen ja kirjoittamiseen.

TsCellEdit

TSCELLEDIT.png On tyypillistä että taulukkolaskentaohjelmat on varustettu tekstikentällä jossa voi muokata laskukaavaa ja solun sisältöä. Tähän tarkoitukseen on TsCellEdit. Se näyttää laskentataulukon aktiivisen solun sisällön , joka on sama kuin WorksheetGrid:n aktiivinen solu. Kun muokkaus on valmis (painamalla Enter,tai valitsemalla toinen solu WorksheetGrid:ssa) uuden solun arvo siirretään taulukkoon. Sisäisesti TsCellEdit on Memo-tyylinen , eli se pystyy käsittelemään monirivistä tekstiä oikein. Paina näppäimistöltä Ctrl+ Enter jos haluat lisätä pakollisen rivinsiirron.

TsCellIndicator

TSCELLINDICATOR.png Tämä on TEdit tyylinen komponentti, joka näyttää valitun solun osoitteen Excel notaatiolla, esimerkiksi "A1", jos aktiivinen solu on ensimmäisessä rivissä ja ensimmäisessä sarakkeessa (rivi = 0, sarake = 0). Toisaalta, jos tähän annetaan voimassa oleva solun osoite niin vastaava solu aktivoituu.


TsCellCombobox

TSCELLCOMBOBOX.pngTällä ComboBox-tyylisellä komponentilla muokataan solujen ominaisuuksia valitsemalla arvot pudotusvalikosta. Se millaisia piirteitä valitaan määräytyy CellFormatItem ominaisuuden mukaan:

 • cfiFontName: luettelo sisältää nykyiseen järjestelmään saatavilla olevien kirjaisimien (fonttien) nimet. Jos fontti valitaan niin vastaava fonttia käytetään valituissa soluissa.
 • cfiFontSize: luettelo sisältää tyypillisimmät kirjasinkoot joita käytetään taulukkolaskentaohjelmassa. Kohteen valitseminen muuttaa fontin koon valituissa soluissa vastaamaan fontin kokoa.
 • cfiFontColor: luettelo sisältää workbook:n paletin kaikki värit.

Valittu väri on tulee käyttöön kaikissa valituissa soluissa.

 • cfiBackgroundColor: kuten cfiFontColor - valittua väriä käytetään taustavärinä valituissa soluissa.

TsSpreadsheetInspector

TSSPREADSHEETINSPECTOR.png Periytetty TValueListEditor ja näyttää ominaisuuksien nimi-arvo-pareja workbook:ssa , valitun taulukon, ja sisältöä sekä aktiivisen solun muotoilua . Sen päätarkoitus on auttaa virheenkorjauksessa.

Tee taulukkolaskentaohjelma

Siinä oli tarpeeksi teoriaa joten voimme aloittaa. Tehdään pieni taulukkolaskentaohjelma. Ei se ole niin täydellinen taulukkolaskentaohjelma mitä toimisto-ohjelmissa kuten Excel tai Open/LibreOffice on, mutta siinä on tärkeimmät ominaisuudet mitä FPSpreadsheet-kirjastossa on. Ja se käyttää FPSpreadsheet komponentteja jolla saavutetaan vähäinen kirjoitettavan koodin määrä.

Esivalmistelut

fpspreadsheetcontrols preparations.png

Luo uusi projekti ja tallenna se mieleiseen kansioon.


Koska Office-sovellukset on valikko ja työkalurivi, lisää TMainMenu ja TToolbar komponentti lomakkeelle (form). (Voit jopa tehdä samantapaisen ribbon käyttöliittymän uusien Microsoft-sovellusten tapaan lisäämällä TSpkToolbar lomakkeelle, joka löytyy Lazarus Code and Components Repository, mutta ole tietoinen siitä, että tämä ei vielä tarjoa kaikkia vakiotyökalurivin ominaisuuksia).


Itse asiassa tarvitaan toinen työkalupalkki kaavojen muokkaamiseen. Kuten näette myöhemmin, sen koko on muutettavissa; Lisätään TSplitter lomakkeelle ja laita top-align niin, että siihen sijoittuu alle kaksi työkaluriviä. Pitääkseen työkalupalkin minimikoon siihen pitäisi laittaa rajoitukset: Katso työkalupalkin nykyinen korkeus ja kirjoita se luku MinHeight kenttään, työkalupalkin Constraints ominaisuudessa. Erottaaksesi kaavatyökalurivin muusta lomakkeella, aktivoi vaihtoehto ebBottom ominaisuudessa EdgeBorders toisella työkalurivillä.

Koska valikko ja työkalurivit on käsittelevät samoja käyttäjän toimintoja on hyödyllistä lisätä TActionList komponentti yhdistämään kaikki toiminnot. Liittämällä siihen valikon kohteet ja toolbuttons niin molemmat reagoivat käyttäjän vuorovaikutusta samalla tavalla ilman ylimääräisiä koodausta. Lisäksi: FPSpreadsheet:n visuaalinen komponenttipaketti sisältää koko joukon taulukkolaskennan vakiotoimintoja valmiina käytettäväksi.

Täydellinen sovellus sisältää paljon kuvakkeita Työkalurivillä. Siksi käytämme TImageList komponenttia, johon on linkitetty Images ominaisuus TMainMenu, TToolbars ja TActionList komponenteissa. Mistä kuvakkeet? Voit katsoa Lazaruksen asennuksen images kansiota josta löytyy standardit kuvakkeet lataamiseen ja tallentamiseen jne. Nämä ovat osajoukko famfamfam SILK kuvakekirjastosta. Toinen laaja kuvakekirjasto on Fugue kuvakekokoelma. Molemmat kokoelmat ovat lisensoidaan "Creative commons" lisenssillä ja ovat vapaasti jopa kaupalliseen käyttöön, edellyttäen että asianmukaiset viitteet laitetaan luotuun ohjelmaan. Kun valitset kuvakkeita ota mieluummin png kuvana, ja varmista, että käytät aina samankokoisia kuvakkeita, yleensä 16x16 pikseliä on sopiva koko.

Setting up the visual workbook

TsWorkbookSource

Kuten edellä mainittiin niin johdanto-osan TsWorkbookSource komponentti on rajapinta työkirjan ja valvonnan käyttöliittymä. Tämä komponentti lisätään lomakkeelle ja sille annetaan kunnon nimi (Tällä kertaa pidämme kuitenkin oletusnimen sWorkbookSource1).Kuten pian huomaataan, tätä komponenttia osoitetaan kaikkien FPSpreadsheet_visual paketin komponenttien omaisuudessa WorkbookSource.


WorkbookSource vastaa tietojen lataamisesta ja kirjoittamisesta tiedostoon sekä työkirjan kommunikaatiosta. Siksi sillä on joukko vaihtoehtoja, jotka välitetään työkirjaan ja ohjaa näitä prosesseja:


type
 TsWorkbookOption = (boVirtualMode, boBufStream, boAutoCalc, boCalcBeforeSaving, boReadFormulas);
 TsWorkbookOptions = set of TsWorkbookOption;
sTabControl.png

Tärkeimmät ovat:

 • boAutoCalc: aktivoi automaattisen laskennan kaavoissa aina kun solun sisältö muuttuu.
 • boCalcBeforeSaving: laskee kaavat ennen kuin työkirja tallennetaan tiedostoon
 • boReadFormulas: jos on asetettu niin kaavat luetaan tiedoston, muuten vain kaavojen tulokset.
 • boBufStream ja boVirtualMode: Muissa kuin visuaalisissa ohjelmissa, nämä vaihtoehdot voivat auttaa, jos muisti on loppumassa kun kyseessä on todella suuria työkirjoja. boVirtualMode, ei ole käyttökelpoinen visuaalisissa sovelluksissa, koska vältytään pitämään tietoja laskentataulukon soluissa. Katso myös FPSpreadsheet#Virtual_mode.

Tässä opetusohjelmassa, oletetaan, että vaihtoehtot boAutoCalc ja boReadFormulas valitaan.

TsWorkbookTabControl

Ensimmäinen visuaalinen komponentti joka laitetaan lomakkeelle on TsWorkbookTabControl - klikkaa se lomakkeelle (sellaiseen tilaan joka ei ole työkalurivin käytössä). Aseta Align ominaisuuteen alClient joka täyttää sen tähän lomakkeen osaan, tämä näyttää TabControl:n vain suorakaiteena. Linkitä sen WorkbookSource kohtaa se TsWorkbookSource komponentti, joka lisättiin juuri ennen sitä. Nyt TabControl näkyy välilehti nimeltään "Sheet1". Tämä johtuu siitä, että TsWorkbookSource on luonut tyhjän työkirjan joka sisältää yhden laskentataulukon "Sheet1". WorkbookSource synkronoi tämän sisäinen työkirjan TabControl (ja muut visuaaliset komponentit jotka tähän on tulossa) niin, että se näyttää tämän laskentataulukon välilehtenä.

Excelissä laskentataulukon välilehdet ovat laskentataulukon alaosassa - tämä vaikutus voidaan saavuttaa asettamalla ominaisuus TabPositionTabControl komponentissa , tilaan tpBottom. LCL:ssä on joitakin näytön piirtämishasteita TabPosition ominaisuudessa, siksi oletusasetus on tpTop.

Kuvakaappaus osoittaa, kuinka pitkälle on jo edetty.

TsWorksheetGrid

sWorksheetGrid.png

Seuraavaksi lisäämme TsWorksheetGrid komponentin. Napsauta se jonnekin TabControl viemään tilaan että siitä tulee TabControl:n "lapsi".

Näet vakio StringGrid komponentin kaltaisen komponentin.Linkitä sen WorkbookSource kohtaan se TsWorkbookSource komponentti aluksi, ja se näyttää enemmän taulukkolaskentataulukolta: sarakeotsikoita on merkitty kirjaimilla "A", "B", jne, ja riviotsikot merkitty luvuilla "1", "2", jne; aktiivisen solun, A1, reunaviivat on vahvennettu.


Voit halutessasi vaihtaa ruudukon TitleStyle ominaisuuden tsNative joka ottaa huomioon aktiivisen teeman rivin ja sarakkeen otsikon näyttämisessä. Voit aktivoida monia Options ominaisuuksia laskentataulukkoon:

 • goEditing on oltava aktiivinen, muuten sen sisältöä ei voi muuttaa.
 • goAlwaysShowEditor pitäisi olla pois päältä, koska se häiritsee muokkaamista taulukkolaskentasovelluksissa.
 • goColSizing mahdollistaa muuttaa sarakkeen leveyttä vetämällä vierekkäisten sarakeotsikoiden rajaa. Vetäminen tapahtuu hiiren vasemman painikkeen ollessa painettuna.
 • goRowSizing tekee saman rivin korkeuteen.
 • goDblAutoResize aktivoi ominaisuuden jolla optimaalinen sarakkeen leveys asettuu kaksoisnapsauttamalla otsikossa. "Optimaalinen" sarakkeen leveys on sellainen, ettei yksikään solu sisältö on katkaistu, ja mitään ylimääräistä tilaa ei ole esitetty sarakkeessa
 • goHeaderHotTack antaa visuaalista palautetta, jos hiiri on sen otsikkosolun päällä.
 • goRangeSelect (which is on by default) mahdollistaa suorakaiteen muotoisen solualueen valinnan vetämällä hiirellä vastakkaisten solujen kulmiin solujen välillä.

uusimmilla Lazarus:lla voit jopa valita useita suorakaiteita pitämällä CTRL-näppäintä alas ennen kuin seuraava suorakulmio vedetään - Lazaruksen versiolla 1.2.6 vain yksi alue voidaan valita.

 • goThumbTracking aktivoi välittömästi laskentataulukon vierityksen jos jotain vierityspalkkia vedetään hiirellä. Office-sovellukset yleensä vierittää viivoilla; voit saavuttaa tämän kytkemällä goSmoothScroll pois päältä.

Näiden lisäksi Options perii TCustomGrid:stä jossa on olemassa joitakin ominaisuuksia jotka onerikoistunut taulukkolaskenta toimintaan

 • ShowGridLines, jos false, piilottaa rivin ja sarakkeen rivit.
 • ShowHeaders voidaan aasettaa false jos niin sarake ja rivi otsikot ovat piilossa.
 • LCL grids yleensä katkaisee tekstin solun rajalla, jos se on pitempi kuin solun leveys. Jos TextOverflow on asetettu true niin sitten tekstiä voi vuotaa viereisiin tyhjiin soluihin.

Ominaisuudet AutoCalc ja ReadFormulas on tarkoitettu WorksheetGrid itsenäiseen käyttöön (esim. ilman TsWorkbookSource komponenttia). Ole hyvä ja käytä vastaavia WorkbookSource:n vaihtoehtoja sen sijaan. (AutoCalc mahdollistaa automaattisen kaavojen laskemisen aina kun solun sisältö muuttuu. ReadFormulas aktivoi kaavojen lukemisen tiedostosta, muuten taulukossa näytettäisiin vain kaavojen tulokset).

Arvojen ja kaavojen muokkaus sekä navigointi

Kun käännät ja ajat ohjelman niin voit syöttää tietoja taulukkoon. Valitse vain solu, jonka haluat muokata napsauttamalla tai nuolinäppäimillä- aktiivinen solu on korostettu reunaviivalla. Aloita kirjoittaminen. Kun olet valmis valitse toinen solu tai paina Enter-näppäintä. Painamalla Enter niin siirrytään automaattisesti seuraavaan soluun ruudukossa. Gridin omaisuus AutoAdvance määrittelee, mitä ymmärretään olevan "seuraavaan soluun": oletuksena, Enter siirtyy aktiivisen solun alaspäin (aaDown), mutta voit myös siirtää sitä oikealle (aaRight), tai poistaa tämän ominaisuuden käytöstä (aaNone) - katso tyyppi TAutoAdvance määritely käännösyksikön grids.pas lähdekoodista lisävaihtoehdot.

Jos - kuten edellä on arvioitu - WorkbookSource vaihtoehto boAutoCalc on käytössä niin laskentataulukko tukee automaattisesti kaavojen laskemista. Esimerkiksi siirry soluun A1 ja kirjoita numero 10. Sitten mene soluun A2 ja syötä kaava =A1+10. Kaavan automaattisesti laskettiin ja sen seurauksena 20, näkyy solussa A2.

Kun navigoida ruudukossa saatat huomata, että solu A2 näyttää vain kaavan tulos, näyttää siltä, ​​että ei ole mitään keinoa muuttaa kaavaa kun se on kirjattu. Ei tarvitse huolehtia - paina F2 tai klikkaa solua toisen kerran niin tullaan enhanced edit mode tilaan, jossa kaavat ovat näkyvissä solussa.

sCellIndicator sCellEdit.png

Kaavojen muokkaamiseen Office-sovellukset tarjoavat oman kaavaeditoririvin. Tietenkin fpspreadsheet:ssa on tämä ominaisuus myös. Se on rakennettu TsCellEdit komponenttiin, joka aina näyttää koko solunsisällön. Muistatko toisen työkalurivin "Valmistelut" -osiossa? Tämä on TsCellEditlomponentin paikka. Mutta hetkinen - mietitään vähän enemmän: Koska kaavat joskus voivat olla melko pitkiä niin sen tulisi kyetä hallinnoimaan myöskin monia rivejä . Samoin voi olla monirivistä tekstiä. TsCellEdit voi tehdä tämän, koska se periytyy TCustomMemo joka on monirivinen komponentti. Voit myös muistaa, että lisäsimme splitter:n toiseen työkaluriviin? Tämä on korkeussäätöä varten siinä tapauksessa, että haluamme käyttää monirivistä piirrettä. TsCellEdit: vedä splitter alas näyttämään enemmän rivejä, tai vedä sitä ylöspäin .

TsCellEdit täyttää kaiken käytettävissä oleva tila toisessa työkalurivillä. Ennen kuin lisäämme TsCellEdit voimme tehdä elämästä helpompaa, jos ajattelemme mitä muuta tulee olemaan toisessa työkalurivissä. Excelissä on indikaattori, joka näyttää osoitteen aktiivisen solun. Tähän tarkoitukseen on TsCellIndicator. Koska sen korkeutta ei pitäisi muuttaa, kun työkalurivi on vedetty alas niin ensin lisätään TPanel toiseen työkalupalkkiin; vähennä Width noin 100 pikseliin, poista sen Caption teksti ja aseta sen BevelOuter ominaisuus bvNone:ksi.

Lisää TsCellIndicator tähän panel-komponenttiin ja laita sen align ominauus arvoon top eli se täyttää paneelin yläosan. Liitä sen WorkbookSource ominaisuuteen käytössä oleva TsWorkbookSource-komponentti, ja heti näet tekstin "A1" eli nykyisen valitun solun osoitteen.

Joskus on toivottavaa muuttaa tämän "laatikon" leveyttä suorituksen aikana. Joten, miksi ei lisätä splitter toisen työkaluriviin? Aseta sen Align ominaisuudeksi alLeft. Tulos on vähän outo: jakaja on aivan työkalupalkin vasemmassa reunassa, mutta odotus oli että se olisi paneelin oikeassa reunassa. Tämä johtuu paneelin oletusarvosta. Aseta Align omaisuus paneelin alLeft samoin, ja vedä splitter oikealle paneelissa. Nyt splitter on oikeassa paikassa.


Se on melkein valmis nyt ... Lopuksi lisätään TsCellEdit komponentti tyhjään tilaan työkalupalkkiin. Client-tasaus niin, että se täyttää koko muun työkalupalkin. Kuten tavallista, asettaa sen WorkbookSource kohteeseen lomakkeella käytetty TsWorkbookSource komponentti.

Käännä ja aja. Käynnistä ohjelma:

 • Anna joitakin kokeiludataa. Navigoi laskentataulukossa. Näet että CellIndicator aina osoittaa aktiiviseen soluun. Aktiivisen solun sisältö näkyy CellEdit ruudussa. CellIndicator ei vain näytä passiivisesti nykyistä solua, sitä voidaan myös muokata. Kirjoita halutun solun osoite, paina Enter, ja katso mitä tapahtuu ...
 • Anna kaava. Siirry takaisin kaavasoluun - kaava näkyy CellEdit ja sitä voidaan muuttaa helposti.
 • Anna monirivistä tekstiä - voit valvoa rivinloppuja CellEdit:ssä pitämällä Ctrl-näppäintä painettuna, kun painat Enter. Solussa näkyy vain yksi rivi tekstiä. Vedä vaakasuuntainen splitter toisella työkalurivillä alas - CellEdit näyttää kaikki rivit. Toinen tapa nähdä kaikki tekstin rivit, on säätää solun korkeus. Sinun on aktivoitava gridin Option goRowSizing. Sitten voit vetää alempaa jakolinjan riviä monirivisessa solussa alaspäin jolloin sen korkeus kasvaa - puuttuvat rivit näkyvät nyt solussa!

Solujen muotoilu

Tietojen syöttämisessä käyttäjä yleensä haluaa lisäksi soveltaa jotakin muotoilua solujen parantamiseksi tai joitakin niitä. Laskentataulukon ruudukko on perustettu siten, että sen solut näyttää formaatit otettu työkirja. Lisäksi, visuaaliset FPSpreadsheet komponentit pystyvät varastoimaan muotoilumääritteet soluun. WorkbookSource:n ilmoitusmenettelyn kautta nämä muodot ovat palautetaan WorksheetGrid näytettäväksi.


Comboboxien fontin nimen, koon ja värin lisääminen

sCellFontCombobox.png

Tässä osiossa kerromme mahdollisuuden muuttaa solun tekstien fonttia valitsemalla sen nimi, koko ja / tai väri. Visuaalinen FPSpreadsheet tarjoavat joustavan TsCellComboBox-komponentin tätä tarkoitusta varten. Sen on ominaisuus CellFormatItem määrittelee mikä määrite kulloinkin muutetaan:

 • cfiFontName: Tämä vaihtoehto kertoo ComboBox:ssa kaikki fontit jotka löytyvät käytetystä järjestelmästä. Näyttää valitun fontin valituissa soluissa.
 • cfiFontSize täyttää ComboBoxin enimmäkseen käytetyillä fontin koo-oilla (pisteinä). Näyttää valittua fonttikokoa valituissa soluissa.
 • cfiFontColor lisää kaikki ennalta määritellyt värit ("palettiin") . Asettaa tekstin värin valituksi valituissa soluissa. ComboBoxin eri kohdat koostuvat väriruuduista joissa on mukana värin nimi. Jos ColorRectWidth asetetaan -1 värin nimi jätetään pois.
 • cfiBackgroundColor, sama kuin edellinen mutta nyt taustaväri valituissa soluissa.
 • cfiCellBorderColor, sama kuin edellinen mutta nyt solun reunaväri valituissa soluissa - tämä ominaisuus ei ole tällä hetkellä vielä tuettuna.

Lisää nämä kolme TsCellComboboxia ensimmäiseen työkalupalkkiin ja aseta niiden CellFormatItem ominaisuus vastaavasti cfiFontname, cfiFontSize ja cfiFontColor. Linkitä WorkbookSource lomakkeen TsWorkbookSource komponenttiin. Voit halutessasi lisätä leveyttä fontin nimi ComboBoxia niin, että pisimpiä fontin nimiä ei katkaista; muut comboboxes saattavat kaventua. Saatat myös haluta poistaa värin nimet kolmannesta ComboBox:sta asettamalla sen ColorRectWidth arvoon -1.

Tässä kaikki mikä muuttaa fontteja. Käännä ja aja. Kirjoita testitekstiä ja kokeile näitä ohjelman ominaisuuksia.

Vakiotoimintojen käyttäminen

sFontStyleAction selected.png

FPSpreadsheet tukee useita muotoiluja, joita voidaan soveltaa soluihin, kuten tekstin tasausta, tekstin kierto, tekstin fontti, erilaiset solureunat tai taustan värit. Tyypilliset graafiset sovellusohjelmat sisältävät valikkokomentojen ja / tai työkalurivin painikkeita, jotka on liitetty jollekin näistä ominaisuuksista ja voidaan ottaa käyttöön yksinkertaisesti hiiren klikkauksella. Lisäksi näiden tila usein heijastuu aktiivisen solun ominaisuutena. Esimerkiksi, jos painike on lihavoiti niin tätä painiketta painettaessa aktiivinen solu lihavoituu, mutta jos sitä ei valita niin lihavointi poistetaan. Koodauksen yksinkertaistamiseksi näitä vakiotehtäviä on lisätty kirjastoon.

 • TsWorksheetAddAction: lisää tyhjän laskentataulukon työkirjaan. Määritä sen nimi NameMask omaisuudessa. NameMask on sisältävä muotoilumäärittelyn %d, joka korvataan ajonaikana numerolla siten, että laskentataulukon nimi on ainutkertainen.
 • TsWorksheetDeleteAction: Poistaa aktiivisen laskentataulukon jos käyttäjä vahvistaa sen valintaikkunassa. Viimeistä laskentataulukkoa ei voi poistaa.
 • TsWorksheetRenameAction: Uudelleen nimeää aktiivisen laskentataulukon.
 • TsCopyAction: Kopioi valittujen solujen sisällön luetteloon ("CellClipboard"), josta ne voidaan liittää takaisin taulukkolaskentaan toiseen paikkaan. Prosessi voi tapahtua leikepöydälle-tavalla ("kopio" / "leikkaa", sitten "liitä") tai tavalla "kopio muotoilut" kuten muissa Office-sovelluksissa. Ominaisuus CopyItem määrittää mitä siirretään: koko solu tai vain solujen arvot, solujen kaavoja tai solumuotoiluja.
 • TsFontStyleAction: Muuttaa valittujen solujen fontin tyylin. Ominaisuus FontStyle määrittelee, onko toiminta fontin lihavoiti, kursivoiti, alleviivaus tai yliviivaus. Normaalisti kukin fontti tyyli tekee oman toiminnan. Katso alla oleva esimerkki.
 • TsHorAlignmentAction: Käytetään muuttamaan valituissa soluissa tekstin keskitystä vaakasuorassa. Valinnalla HorAlignment määritelläään, minkälaista keskitystä käytetään (vasenta, keskitetään keskelle, oikealle).
 • TsVertAlignmentAction: Muuttaa valituissa soluissa tekstin keskitystä pystysuorassa. Määrittely on VertAlignment ominaisuudessa.
 • TsTextRotationAction: Määrittää tekstin suunnan valituissa soluissa. Määrittely on TextRotation ominaisuudessa.
 • TsWordWrapAction: Mahdollistaa monirivisen tekstin valituissa soluissa. Jos teksti on pidempi kuin solun leveyden (tai korkeus, jos teksti käännetty), niin se jakautuu useille riveille.
 • TsNumberFormatAction: Määrittää mitä numeromuotoa käytetään valituissa soluissa. Käytettävä muoto määritellään ominaisuudessa NumberFormat (se voi olla esim. nfFixed) jo valmiissa muodoissa ja NumberFormatStr erikoismuotoilussa.
 • TsDecimalsAction: Lisää tai vähentää lukuarvoa valituissa soluissa. Ominaisuudessa Delta on haluttu lisäys (+1) tai vähennys (-1).
 • TsCellBorderAction: Määrittää millainen kehys piirretään valittujen solujen ympärille. Aliominaisuudet East, West, North, South, InnerHor ja InnerVert määrittelee Borders:ssa miltä rajat näyttää solualue kummallakin puolella. Huomaa, että jokainen suorakaiteen solualue on yhtätuumainen; ominaisuudet East, West, North ja South vastaavat koko solualueen ulkorajoja. Sisemmät rajat määritellään InnerHor ja InnerVert. Käyttämällä näitä ominaisuuksia, rajoja voidaan kytkeä päälle ja pois päältä (Visible). Lisäksi viivan tyyliä ja linjan väriä voidaan muuttaa.
 • TsMergeAction: Jos valittu niin valitun suorakulmaisen alueen solut on sulautuvat yhteen. Jos poistat sen niin toiminta erottaa lohkon yksittäisiä soluja. Huomaa, että lohkon sisältö ja muotoilu on määritelty ylhäältä vasemmalla olevan solun mukaan lohkoon. Muiden solujen sisältö ja muoto menetetään.
 • TsCellProtectionAction: on kaksi eri versiota, toinen suojaa soluja muutoksilta ja toinen piilottaa kaavat riippuen ominaisuuden Protection arvosta. Huomaa, että tämä toiminta on tehokasta vain, jos laskentataulukon suojaus on käytössä (kutsu Workbooksource.Worksheet.Protect (true) ).

"Lihavointi", "kursiivi", ja "alleviivaus" painikkeiden lisääminen

sFontStyleAction in ActionListEditor.png

Jos et ole koskaan työskennellyt vakio actions parissa tässä on yksityiskohtaiset ​​askel-askeleelta ohjeet. Seurataan tätä esimerkkiä joka antaa mahdollisuuden vaihtaa fontin tyyli valittuissa soluissa bold:ksi (lihavointi). vakiotoiminta, joka on vastuussa tästä ominaisuudesta on TsFontStyleAction.

 • Aluksi lisäämme TActionList:n lomakkeelle: Kaksoisnapsauta lomakkeella olevaa TActionList kuvaketta jokaa avaa "toimintolistan muokkaimen".
 • Klikkaa alas-nuolta "+" -painiketta vieressä ja valitse kohde "Uusi perustoiminto" pudotusvalikosta.
 • Tämä avaa ikkunan, jossa luettelo rekisteröidyistä "Perustoimintoluokista".
 • Selaa alaspäin, kunnes löydät ryhmän nimeltä "FPSpreadsheet"..
 • Tässä ryhmässä valitse kohde "TsFontStyleAction" kaksoisnapsauttamalla.
 • Nyt kohta sFontStyleAction1 näkyy toimintolistan muokkaimen toiminto-osiossa.
 • Sen pitäisi olla jo valittuna kuten kuvakaappaus oikealla. Jos ei, valitse sFontStyleAction1 toimintolistan muokkaimesta joka tuo sen komponenttimuokkaimeen ja näyttää sen ominaisuudet:
  • Kirjoita teksti "Bold" Caption ominaisuuteen - tämä on teksti, joka näytetään vastaavassa kohtaa valikossa.
  • Samoin kirjoita "Bold font" Hint omaisuuteen.
  • Aseta ImageIndex osoittamaan kuvaketta lomakkeen ImageList indeksissä siihen mitä haluat nähdä työkalupalkissa.
  • Varmista, että kohde fssBold korostuu pudotusvalikosta omaisuutta FontStyle. Jos ei, valitse se. Koska TsFontStyleAction pystyy käsittelemään useita fontin tyylejä (lihavoitu, kursivoitu, alleviivaus, yliviivaus) meidän on kerrottava toimista, mistä fontin tyyli olisi vastuussa.
  • Kuten muiden näiden visuaalinen komponenttien kanssa, älä unohda antaa TsWorkbookSource vastaavaa oliota, WorkbookSource omaisuuteen. Tämä toimii laskentataulukon / työkirja välisessä viestinnässä ja toiminnassa ja toisaalta se suorittaa siihen liittyvät tarkastukset.

Ota käyttöön lisää vakiotoimintoja joten lisää valikko eli tuo TMainMenu komponentti lomakkeelle. Kaksoisnapsauta TMainMenu komponenttia lomakkeella. Se tuo esiin "Valikkomuokkaimen". Koska valikko on tyhjä toistaiseksi niin siinä on vain malli kohta, "New item1". Tästä tulee "Format" -valikko. Valitse kohde ja kirjoita "Format" Caption ominaisuuteen. Nyt tässä malli kohteessa lukee "Format" (aiemmin siinä oli siis "New item1"). Napsauta hiiren kakkospainikkeella tätä "Format" kohtaa ja valitse "Luo alivalikko" ponnahdusvalikosta, joka tuo esille toisen uuden kohdan, "New item2". Valitse se. Valitse komponenttimuokkaimessa Action ominaisuuden pudotusvalikosta sFontStyle1 toiminta - tähän kohtaan - ja valikkokohta näyttää automaattisesti action komponentin Caption kohtaan toimittamaa tekstiä; "Bold".

Lopuksi lisätään työkalurivipainike "Bold" toiminnalla. Napsauta hiiren kakkospainikkeella TToolbar päällä, ja lisää uusi toolbutton valitsemalla kohta "Uusi nappi" ponnahdusvalikosta. Mene komponenttimuokkaimessa Action ominaisuuteen, poimia sFontStyle1 kohde alasvetovalikosta, ja tämä riittää antamaan toolbutton:lle kyvyn lihavoimaan (Bold) solun fontin!

Toista tämä kahdelle muulle napille. Muunna ne asettamaan fontin tyyliksi kursivoitu ja alleviivattu.

Testaa ohjelman kääntämällä. Kirjoita tekstiä soluihin. Valitse yksi niistä ja klikkaa "Bold" toolbutton - voila, solussa on lihavoitu fontti. Valitse toinen solu. Huomaa, että toolbutton automaattisesti menee oikeaan tilaan, jos solu on lihavoituna. Toista sama toisilla painikkeilla.

Tiedoston tallentaminen

Saatuasi valmiiksi taulukkolaskenta datan niin varmasti haluat tallentaa sen taulukkolaskentatiedostoon. Lazarus tarjoaa kaikki tarvittavat toiminnot tallentaa vakiotoiminnalla TFileSaveAs. Tämä toiminto avaa automaattisesti FileDialog tiedostonimen valitsemista varten.

Valitse TFileSaveAs toiminta listasta vakiotoiminnan luokkista. Huomaa, että se ei kuulu "FPSpreadsheet" kategoriaan, mutta kuuluu "File" ryhmään, koska se on LCL:n vakiotoimintaa.

sFileFormatsForSaving.png

Aluksi määritetään FileDialog:n ominaisuuksia. Valitse ominaisuus Dialog on TFileSaveAs toiminto oliomuokkaimessa. Se on kätevä tapa tallentamaan taulukkolaskenta eri tiedostomuodoissa; anna tiedostomuodot dialogin Filter omaisuuteen. Liittämällä seuraava teksti tähän ominaisuuteen:


Excel XML spreadsheet (*.xlsx)|*.xlsx|Excel 97-2003 spreadsheets (*.xls)|*.xls|Excel 5 spreadsheet (*.xls)|*.xls|Excel 2.1 spreadsheets (*.xls)|*.xls|LibreOffice/OpenOffice spreadsheet (*.ods)|*.ods|Comma-delimited files (*.csv)|*.csv|WikiTable (WikiMedia-Format, *.wikitable_wikimedia)|*.wikitable_wikimedia

Kun klikkaat kolmea pistettä Filter ominaisuudessa niin tiedostojen luettelo näkyy selvemmin järjestettynä. Siitä on kuva oikealla.

Valitse näistä yksi tiedostopääte, esim xlsx, oletukseksi. Liittämällä se FilterIndex omaisuuteen. Xlsx tiedosto on ensimmäinen FilterIndex luettelossa. Siksi se asetetaan ykköseksi.

Note-icon.png

Huomaa: Indeksit alkaa ykkösestä FilterIndex:ssä, toisin kuin muissa joissa aika usein käytetään nollapohjaisia indeksejä.

Seuraavaksi määrittelemme mitä tapahtuu sen jälkeen kun tiedoston nimi on valittu tiedostontallennusikkunassa. Tätä tarkoitusta varten, TFileSaveAs toiminta tarjoaa tapahtuman OnAccept. Tämä on yksi niistä harvoista paikoista, joissa täytyy kirjoittaa koodia tässä sovelluksessa ... Mutta koodi on lyhyt: Se tarkistaa mikä tiedostomuoto on valittu formaattiluettelosta ja tallentaa vastaavan tiedostomuotoon kutsumalla menetelmää SaveToSpreadsheetFile :

uses
 ..., fpspreadsheet, ...;  // for TsSpreadsheetFormat

procedure TForm1.FileSaveAs1Accept(Sender: TObject);
var
 fmt: TsSpreadsheetFormat;
begin
 Screen.Cursor := crHourglass;
 try
  case FileSaveAs1.Dialog.FilterIndex of
   1: fmt := sfOOXML;        // Note: Indexes are 1-based here!
   2: fmt := sfExcel8;
   3: fmt := sfExcel5;
   4: fmt := sfExcel2;
   5: fmt := sfOpenDocument;
   6: fmt := sfCSV;
   7: fmt := sfWikiTable_WikiMedia;
  end;
  sWorkbookSource1.SaveToSpreadsheetFile(FileSaveAs1.Dialog.FileName, fmt);
 finally
  Screen.Cursor := crDefault;
 end;
end;

Teemme FileSaveAs toiminnon saatavilla työkalupalkkiin ja valikkoon:

 • Työkalurivi:Lisää TToolButton ensimmäiseksi työkaluriviin ja vedä se vasempaan reunaan. Määritä FileSaveAs toiminto sen Action omaisuuteen..
 • Valikko: "Save" komento on yleensä alivalikkossa nimeltä "File". Siksi kaksoisnapsauta TMainMenu, klikkaa hiiren oikealla "Format" kohta ja lisätään uusi kohta "ennen" tämänhetkistä.

Nimeä se "File". Lisää se alavalikkoon. Klikkaa oletus valikkokohta ja anna FileSaveAs toiminto sen Action omaisuuteen.

Tiedoston lukeminen

Se mitä on jäljellä on taulukkolaskentatiedoston lukeminen sovellukseen. Tietenkin FPSpreadsheet-kirjasto on hyvin varustautunut tähän toimintoon. Toiminnot ovat hyvin samanlaisia kuin tallentamisessa. Ei käytetä TFileSaveAs vakiotoimintoa, vaan sen sijaan käytetään TFileOpen vakiotoimintoa. Tähänkin vakiotoimintaan on sisäänrakennettu tiedostojen valintaikkuna, jossa asetetaan DefaultExtension (Todennäköisesti valitset ".xls" tai "Xlsx") ja tiedostosuodattimeksi


All spreadsheet files|*.xls;*.xlsx;*.ods;*.csv|All Excel files (*.xls, *.xlsx)|*.xls;*.xlsx|Excel XML spreadsheet (*.xlsx)|*.xlsx|Excel 97-2003 spreadsheets (*.xls)|*.xls|Excel 5 spreadsheet (*.xls)|*.xls|Excel 2.1 spreadsheets (*.xls)|*.xls|LibreOffice/OpenOffice spreadsheet (*.ods)|*.ods|Comma-delimited files (*.csv)|*.csv


(Kopioi tämä merkkijono Dialogin Filter kenttään). Kuten huomataan niin Filter sisältää valintoja, jotka kattavat eri tiedostomuotoja, kuten "Kaikki taulukkolaskenta tiedostot" tai "Kaikki Excel-tiedostot". Tämä on mahdollista, koska TsWorkbookSource komponentissa on ominaisuus AutoDetectFormat joka automaattisesti havaitsee taulukkolaskenta tiedostomuodot. Muissa tapauksissa, kuten "Libre / OpenOffice", voimme määrittää muodon, sfOpenDocument nimenmukaisesti. Oikean tiedostomuodon valinta ja lukeminen tehdään OnAccept tapahtumakäsittelijän toiminnoissa:


{ Loads the spreadsheet file selected by the FileOpen standard action }
procedure TForm1.FileOpen1Accept(Sender: TObject);
begin
 sWorkbookSource1.AutodetectFormat := false;
 case FileOpen1.Dialog.FilterIndex of
  1: sWorkbookSource1.AutoDetectFormat := true;     // All spreadsheet files
  2: sWorkbookSource1.AutoDetectFormat := true;     // All Excel files
  3: sWorkbookSource1.FileFormat := sfOOXML;      // Excel 2007+
  4: sWorkbookSource1.FileFormat := sfExcel8;      // Excel 97-2003
  5: sWorkbookSource1.FileFormat := sfExcel5;      // Excel 5.0
  6: sWorkbookSource1.FileFormat := sfExcel2;      // Excel 2.1
  7: sWorkbookSource1.FileFormat := sfOpenDocument;   // Open/LibreOffice
  8: sWorkbookSource1.FileFormat := sfCSV;       // Text files
 end;
 sWorkbookSource1.FileName :=FileOpen1.Dialog.FileName; // This loads the file
end;

Jotta nähdään tämä toiminto työkalupalkissa ja valikossa, lisää TToolButton työkaluriviin ja liitä TFileOpenAction sen Action omaisuuteen. Valikossa, lisää uuden kohdan ennen "Tallenna" kohtaa, ja liitä sen Action sen mukaisesti.


Note-icon.png

Huomaa: Näet taulukkolaskentatiedoston jopa suunnitteluaikana jos annat tiedostonimen TsWorkbookSource Filenames omaisuuteen. Mutta muista, että tiedosto todennäköisesti ei löydy suoritusaikana, jos se on määritetty suhteellisen polun avulla ja jos sovellus ajetaan toisessa tietokoneessa, jossa on eri kansiorakenne!

Yhteenveto

Jos seurasit tätä ohjetta vaihe vaiheelta niin olet ohjelmoinut monimutkaisen graafisen taulukkolaskentaohjelma sovelluksen lähes kirjoittamatta koodirivejä (lukuun ottamatta lataus ja tallennusrutiinit). Jos et, vilkaise examples kansion demoa "fps_ctrls" FPSpreadsheet asennus; siinä tuloksena samanlainen opetusohjelma kuin tämäkin lisättynä joitakin lisäosia.