IDE Window: Sort selection/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi)

Järjestä valinta

Suunta

 • Nouseva - pienestä suureen: esimerkiksi a, b, ... z
 • Laskeva - suuresta pieneen: esimerkiksi z, y, ... a


Rivit

Lajittelee rivit.

Sanat

Lajittelee sanat. Valintun osan jokainen sana lajitellaan. Esimerkiksi:

 enum3, enum1, enum2,

tulee

 enum1, enum2,enum3,

Kappaleet

Lajittelee kappaleet. Kappale alkaa aina riviltä joka on vähemmän sisennetty. Esimerkiksi:

  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FormMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  procedure FormPaint(Sender: TObject);
  procedure FormMouseUp(Sender: TOBject; Button: TMouseButton;
   Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  procedure FormMouseDown(Sender: TOBject; Button: TMouseButton;
   Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  procedure FormDestroy(Sender: TObject);

tulee

  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FormDestroy(Sender: TObject);
  procedure FormMouseDown(Sender: TOBject; Button: TMouseButton;
   Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  procedure FormMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  procedure FormMouseUp(Sender: TOBject; Button: TMouseButton;
   Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  procedure FormPaint(Sender: TObject);


Asetukset

 • Sama kirjainkoko - ei huomioi kirjainkokoa, ei erottele pieniä ja isoja kirjaimia
 • Jätä huomiotta välilyönnit - useita välilyöntejä käsitellään yhtenä, kun vertaillaan rivejä