Integer/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr) italiano (it) русский (ru)

Integer kuuluu Pascal-ohjelmointikielen vakiotyyppeihin. Sitä käytetään määrittämään kokonaislukuja. Kokonaislukujen vastakohtana on reaaliluvut joissa on desimaalipiste ja mahdollisesti myös eksponentti.

Integer:n koko on riippuvainen siitä kohdekoneesta mihin kääntäjä kääntää koodin (32 bittiä tai 64 bittiä), kääntäjän tyypistä ja joissakin tapauksissa kääntäjälle annetuista ohjeista. Tyypillisiä kokoja integer:lle ovat 16 bittiä (kaksi tavua), 32 bittiä (neljä tavua) tai 64 bittiä (kahdeksan tavua).

Tällä hetkellä FPC (FreePascal) käyttää 32 bittiä ( neljä tavua) Integer-tyyppiin mikäli kone on 32 tai 64 bittinen. Tämä voi aiheuttaa harmia koodissa joissa luullaan että osoittimilla ja Integer:llä on sama koko esim. 64-bittinen laitteisto käyttää 64-bittisiä osoittimia. Jotta voisi tuottaa siirrettävää koodia FPC:n system unit mahdollistaa PtrInt ja PtrUInt -tyypit. Ne ovat etumerkillinen ja etumerkitön kokonaisluku tyyppejä ja aina samankokoisia kuin osoittimet.

On older compilers, an integer was 16 bits, and represented values from 2-15 through 215-1, or -32,768 through 32,767. A similar data type, word, was sometimes used to define an unsigned integer (0..65,535). In such cases where the compiler used a 16-bit integer type, 32-bit integers would usually be expressed by the data type long or longint.

Laitteistot jotka pohjautuvat x86:n käytetään yleisesti 32-bitin Integer-tyyppiä jolloin ne ovat arvojen 2-31 - 231-1, tai -2,147,483,648 .. 2,147,483,647 välissä. Suurin arvo on määritelty maxint -vakiolla. Etumerkitön 32-bittinen kokonaislukutyyppi on nimeltään cardinal. Sen lukualue on 0 - 232-1 tai 0 .. 4,294,967,295.

On newer 64-bit processors an integer may be defined as a value of 2-63 through 263-1, or -9,223,372,036,854,775,808 .. 9,223,372,036,854,775,807.