International Bank Account Number/fi

From Free Pascal wiki

English (en) suomi (fi) français (fr)

Kansainvälinen pankkitilinumero ( IBAN = International Bank Account Number ) on kansainvälinen standardi pankkien tilinumeroista. Se on määritelty ISO 13616 standardissa. IBAN sisältää maksimissaan 34 merkkiä, joka sisältää maa koodin, kaksi tarkistusnumeroa ja yksilöivän pankin tilinumeron.


Maakoodissa ilmoitetaan ISO 3166-1 alpha-2 standardin mukaisesti. Tarkistusnumero lasketaan ISO 7064 (MOD97-10) standardin mukaisesti.

Funktio IsValidIban

Funktio IsValidIban tarkistaa onko kansainvälinen pankkitilinumero sääntöjen mukainen. Funktio StrMOD97 löytyy täältä ISO_7064#Function StrMOD97

function ReplaceLetterWithNumbers ( a_char:char):string;
var
 i: integer;
begin
 i := ord( upcase( a_char ) ) - ord( 'A' ) + 10;
 result := IntToStr( i );
end;  

function IsValidIban( s:string): boolean;
var
 a_char: char;
 s1: string;
 i : integer;
begin
 s := DelSpace( s );
 s1 := copy( s, 1, 4);
 delete(s, 1, 4);
 a_char := s1[1];
 delete(s1, 1, 1);
 s := s + ReplaceLetterWithNumbers ( a_char ) ;
 a_char := s1[1];
 delete(s1, 1, 1);
 s := s + ReplaceLetterWithNumbers ( a_char ) ;
 s := s + s1;
 i := StrMOD97( s );
 Result := i = 1;
end;