Lazarus Faq/sk

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

العربية (ar) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) magyar (hu) italiano (it) 日本語 (ja) 한국어 (ko) português (pt) русский (ru) slovenčina (sk) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN) 中文(台灣)‎ (zh_TW)

Tento FAQ bol zkopírovaný z FAQ na adrese www.freepascal.org, je jednoduchšie sa oň starať a rozširovať ho, keď je vo wiki formáte.

Všeobecné otázky

Kde môžem nájsť viacero FAQ?

Pozrite sa na oficiálnu stránku. Nájdete tam ďalší FAQ.

Prečo sú generované binárky také veľké?

Binárky sú veľké pretože obsahujú množstvo ladiacich informácií potrebných pre gdb (GNu Debugger).

Prekladač má prepínač na vypnutie lediacich informácií v binárnom súbore (-Xs), ale vďaka chybe v prekladači (verzia 2.0.2 a skoršie), tento nefunguje správne. Chyba bola opravená vo vývojovej verzii prekladača.

Na odstránenie ladiacich symbolov zo spustiteľného súboru môžete použiť program zvaný "strip", nájdete ho v inštalačnom adresári Lazaraus lazarus\pp\bin\i386-win32\.

Jednoducho v príkazovom riadku napíšte príkaz "strip --strip-all <váš exe súbor>".

Ak chcete mať svoj program ešte menší, môžete vyskúšať použiť program UPX. UPX je veľmi dobrý kompresor pre vykonateľné súbory. Vďaka tomu, že binárku komprimuje priamo ("na mieste"), nemá žiadne problémy s prílišným vyťažením pamäte. Okrem toho má veľmi rýchlo dekompresiu (~10 MB/s na Pentiu 133).

UPX spustíte zadaním "upx <váš exe súbor>" v príkazovom riadku.

Po použití programu strip aj upx sa jednoduchá GUI aplikácia v Lazare zmenší na:

 • ~ 700kb na Linuxe
 • ~ 420kb na Windows

Detailnejšiu odpoveď na túto otázku môžete nájsť tu.

Lazarus vs cpp.png

Je dôležté si uvedomiť, že už program hello world v Lazarus zahŕňa veľké množstvo vlastností:

 • Knižnicu obsluhy XML
 • Knižnicu oblsuhy obrázkov pre súbory png, xpm, bmp a ico
 • Skoro všetky nástroje z Lazarus Component Library
 • Celú Free Pascal Runtime Library

Takže je veľmi veľký, ale už obsahuje skoro všetko, čo skutočná netriviálna aplikácia bude potrebovať.

Veľkosť spustiteľných súborov z Lazarus ja na začiatku veľká, ale narastá veľmi pomaly, vďaka spôsobu akým prekladač Free Pascal a fomruláre Lazarus pracuje. Projekt C++ (len príklad, ale aplikovateľný aj na iné jazyky/nástroje) má hello world veľmi malý, ale rýchlo exponencionálne narastá, keď potrebujete vlastnosti pre napísanie netriviálnch aplikácií.


Prečo je linkovanie vo Windows také pomalé?

Všeobecne povedané, preklad vo Windows zaberie viac času ako na iných platformých, pretože GNU Linker používaný Free Pascalom pracuje na tejto platforme pomaly. Tento problém ovplyvňuje len Windows a len na relatívne starých počítačoch (menej ako 1Ghz) a počítačoch s malou (128MB a menej).

Rovnako, ak smartlinkujete LCL, bude linkovanie ešte pomalšie. Štúdiu o týchto problémoch môžete nájsť tu: File size and smartlinking

Tento problém sa týka iba Windows, a iba na relatívne starších počítačoch (menej ako 1Ghz) a a počítačoch s málo RAM RAM (128MB alebo menej).

Bol vyvinutý interný linker a je pripravený, ale bude dostupný len po uvoľnení Free Pascal 2.(samozrejme je dostupný cez subversion). Dramaticky skracuje linkovanie.

Poznámka: V 2.1.1 Windows používa interný pre win32/64/ce, ktorý proces trochu zrýchľuje. Rekompilácia Lazarus potom zaberie okolo 280MB.

Potrebujem ppc386.cfg alebo fpc.cfg?

Potrebujete iba fpc.cfg. Toto je ten správny spôsob, ako prekladaču oznámiť, kde má hľadať knižnice.

Ako skompilujem lazarus?

Urobte niečo ako toto:

$ cd lazarus
$ make clean all

Ako vytvorím iné projekty založené na LCL?

Pokiaľ nemôžete použiť IDE pre zostavenie vašej aplikácie, pridajte na koniec súboru fpc.cfg nasledujúce riadky:

 1. Pridá knižnice
 -Fu/your.lazarus.root/lcl/units
 -Fu/your.lazarus.root/lcl/units/{váš_toolkit}
 -Fu/your.lazarus.root/components/units
 -Fu/your.lazarus.root/components/units/{váš_toolkit}
Kde {váš_toolkit} môže byť GTK, Gnome alebo Win32 a potom spustite:
ppc386 vasprojekt.pp

Akú verziu FPC potrebujem?

Používajte verzi 2.2.2 pre všetky operačné systémy.

Nemôžem skompilovať Lazarus

 1. Overte si, či máte prekladač správnej verzie
 2. Overte si, či sú (fpc) knižnice taktiež z tej istej verzie.
 3. Overte si, či máte fpc.cfg a nie starý ppc386.cfg
 4. Taktiež si pozrite FAQ vzťahujúce sa k vášmu OS

Keď sa pokúšam kompilovať projekt, dostanem chybovú hlášku

"Cannot find Unit interfaces". Ako to vyriešiť?

Tento skompilovaný unit by sa mal nachádzať v {LazarusDir}/lcl/units/{TargetCPU}-{TargetOS}/{LCLWidgetSet}/interfaces.ppu.

Uistite sa, že je iba jeden. Ak máte niekoľko verzií interfaces.ppu, tak pravdepodobne máte chybu v konfigurácii (napríklad ste pridali lcl adresár do vašej cesty). Zmažte všetky interfaces.ppu okrem toho vo vyššie definovanom adresári.

Ak používate iný widgetset, než ten, pre aký ste skompilovali Lazarus, musíte taktiež pre tento widgetset skompilovať aj LCL.

Ak ste sa dostali sem, ale stále sa zjavuje chybová hláška, tak používate iný prekladač / rtl pre kompilovanie vášho projektu ako ten, ktorý bol použitý pre skompilovanie Lazarus IDE. Môžete urobiť nasledovné:

 • urobiť rebuild LCL (alebo Lazara kompletne) s prekladačom, ktorý zvolíte v Environmnent Options. Urobíte to v menu Tools -> Build Lazarus. Avšak predtým si prezrite a prípadne upravte nastavenia pre build v Tools -> Configure Build Lazarus.
 • Zmeňte prekladač v Environment Options na ten, ktorý ste použili pre skompilovanie Lazara. Pozorne si prezrite taktiež Environment Options a presvedčte sa, že máte nastavenú správnu cestu pre Lazarus Directory (inštalačný adresár Lazarus) a FPC sources directory (zdrojové adresáre pre fpc unity). Overte si, že v konfiguračnom súbore fpc.cfg máte iba jednu verziu prekladača - na Linuxe a iných unixových systémoch by sa tento súbor mal nachádzať v adresári /etc a na Windows v rovnakom adresári ako fpc prekladač. Kópie starých verzií súboru taktiež ostávajú v systéme, keď updatujete váš prekladač na novšiu verziu a môžu spôsobovať problémy, môžu sa nachádzať vo vašom domovskom adresári, alebo v tom istom adresári, v ktorom ste budovali váš nový prekladač. ZMAŽTE ICH!!
 • Môžete tiež skúsiť zmeniť widgeset pre aktuálny projekt. Napr. ukážkový project "objectinspector", ktorý je súčasťou inštalácie Lazara je nastavený na gtk. Kompilovanie tohoto projektu určite skončí v chybe "Can't find unit interfaces" na platforme Windows. Zmenou widgesetu na default(Win32) v Project | Compiler Options ... | LCL Widget Type (various) môže odstrániť tento problém.

Keď sa pokúšam skompilovať Delphi projekt v Lazare, dostanem chybovú hlášku

at the line :{$R *.DFM} Ako vyriešim tento problém?

Lazarus (alebo lepšie Linux) nepozná resourcy, takže ich nemôžete používať takým spôsobom ako robí Delphi/win32. Lazarus však používa tomuto vcelku kompatibilnú metódu. Pokiaľ sa budete riadiť nasledovným, tak stále môžete používať vaše Delphi layouty (.dfm súbory):

 • Potrebujete textovú verziu .dfm súboru. Delphi5 a vyššie to majú predvolené. Ak máte staršie súbory:: skratkou ALT-F12 si prezriete layout ako text a potom cut&paste. Keď už máte textový .dfm file, proste ho skopírujte do .lfm súboru.
 • S pomocou lazres (v lazarus/tools) vytvorte súbor.
 lazres vas_formular.lrs vas_formular.lfm
 • Pridajte nasledovnú inicializačnú sekciu
   initialization
   {$I yourform.lrs}

Prosím, pamätajte na to, že nie všetky vlastnosti v dfm sú podporované Lazarom, takže vám IDE môže spadnúť.

'Identifier not found LazarusResources'.

Pri vytváraní formulára Lazarus automaticky pridáva niekoľko extra unitov do uses sekcie vášho formulárového unitu. Počas konverzie z delphi unitu do lazarovho unitu sa toto nedeje. Čiže LResources potrebujete do uses sekcie vášho formulárového unitu pridať ručne.

Pri prístupe k udalostiam objektov objektov, napríklad udalosti onclick pre tlačidlo, dostanem nasledujúcu chybu: ERROR unit not found: stdCtrls

Uistite sa (v Project -> Project Inspector), že váš projekt závisí na balíčkoch LCL a že ste nainštalovali zdrojové súbory FPC.

Lazarus pozostáva z IDE a z knižnice vizuálnych komponentov LCL. Všetko ostatné, ako IO, databázy, FCL a RTL sú poskytované FPC. IDE potrebuje poznať cesty ku všetkým týmto zdrojom.

Cestu k FPC zdrojom môžete nastaviť cez: Tools -> Options -> Files -> FPC source path

Ako vložím malý súbor do spustitelného súboru? Ako vložím resource?

/your/lazarus/path/tools/lazres sound.lrs sound1.wav sound2.wav ...

vytvorí súbor sound.lrs zo súborov sound1.wav a sound2.wav.

Potom ho môžete includnuť *za* lrs súborom formulára:

...
initialization
{$i unit1.lrs} // hlavný resource súbor (vždy prvý !)
{$i sound.lrs} // vlastný resource súbor

end.

V programe potom môžete použiť napr.:

Sound1AsString:=LazarusResources.Find('sound1').Value;

Ako sa dostanem k debug výstupu?

V unite LCLProc sa nachádzajú dve procedúry pre písane do debug výstupu:

 • DebugLn: funguje rovnako ako WriteLn, ale písať sa do nej dajú len textové reťazce (string).
 • DbgOut: funguje rovnako ako Write, ale písať sa do nej dajú len textové reťazce (string).

Za normálnych okolností sa debug výstup píše do stdout. Pokiaľ stdout nie je otvorený (typ aplikácie je {$AppType Gui} alebo je skompilovaná pod Windows s prepínačom -WG), výstup sa nepíše vôbec.

Debug výstup sa môže tiež zapisovať do súboru. Inicializačný kód v unite LCLProc skontroluje, či sa v príkazovom riadku nenachádza parameter '--debug-log=<file>'. Pokiaľ sa nachádza, všetok debug výstup sa píše do súboru <file>.

Pokiaľ sa v príkazovom riadku nenájde parameter '--debug-log', LCLProc skontroluje systémovú premennú xxx_debuglog (xxx je názov programu bez prípony, čiže napr. pre Lazarus hľadá premennú lazarus_debuglog). Pokiaľ takáto systémová premenná existuje, debug výstup sa zapíše do nastaveného súboru. Napr. nastavením:

set lazarus_debuglog=c:\lazarus\debug.txt

sa bude debug výstup programu Lazarus zapisovať do súboru c:\lazarus\debug.txt.

Keďže táto funkcionalita je implementovaná v unite LCLProc, je prístupná pre každú aplikáciu, ktorá túto unitu používa.

Debugovanie Lazarusu
Najmä pre používateľov Windows: Pokiaľ chcete, aby Lazarus vypisoval do konzoly, pridajte {$APPTYPE console} do súboru lazarus.pp a prekompilujte Lazarus.

Aký je význam prípon rôznych súborov, ktoré Lazarus používa?

Lazarus Tutorial/sk#The Lazarus files uvádza niektoré príklady. Tu je stručný zoznam:

*.lpi
Lazarus Project Information file - informácie o projekte (uložený v XML; obsahuje nastavania špecifické pre konkrétny projekt)
*.lpr
Lazarus Program file; obsahuje pascalovský zdrojový kód hlavného programu
*.lfm
Lazarus Form file; obsahuje vlastnosti všetkých objektov na formulári (uložený v Lazarovskom špeciálnom textovom formáte; akcie sú uložené v Pascale v príslušnom .pas súbore)
*.pas or *.pp
Programová jednotka (Unit) v Pascale (obvykle zodpovedá nejakému formuláru uloženému v súbore *.lfm)
*.lrs
Lazarus Resource file (toto je generovaný súbor, nemýľte si ho s resource súbormi Windows).
Súbor sa dá vytvoriť pomocou pomôcky lazres (v adresári Lazarus/Tools) príkazom: lazres myfile.lrs myfile.lfm
*.ppu
Compiled unit (skompilovaná unita)
*.lpk
Lazarus package information file - informácie o balíčku (uložený v XML; obsahuje nastavenia špecifické pre konkrétny balíček)

Opravil som chybu/vylepšil som Lazarus. Ako dostanem moje zmeny do oficiálnych zdrojových kódov?

Vytvorte záplatu a pošlite ju vývojarom. Viac detailov v Creating A Patch.

Pokiaľ deklarujem textový súbor ako var mytext: text;, dostanem chybu "Unit1.pas(32,15) Error: Error in type definition". Ako to opraviť?

Trieda TControl má vlastnosť Text. V metóde formulára sa teda nepoužije typ Text zo systémovej unity. Môžete použiť typ TextFile, ktorý je len aliasom typu Text, alebo môžete pridať meno unitu do definície typu.

var
 MyTextFile: TextFile;
 MyText: System.Text;

Rovnaký problém s duplicitnými menami nastáva pri priraďovaní (assign) a zatváraní (close) textových súborov. TForm má vlastnosť assign a metódu Close. Môžete použiť AssignFile a CloseFile alebo pridať meno unity System.

Dostávam chybu pri tlačení pomocou Printer.BeginDoc

Unita Printers musí byť pridaná v uses sekcii.

Balíček Printer4Lazarus musí byť pridaný do závislostí projektu. Kliknite na: Project | Project Inspektor | Add | New Requirement | Package Name

Pokiaľ balíček Printer4Lazarus nie je v zozname, musí sa doinštalovať. Balíček je súšasťou inštalácie Lazara a nájdete ho v adresári [adresár kde je lazarus nainštalovaný]\components\printers.

Tento istý postup funguje aj v prípade chyby, ktorú môžete dostať pri použití Printer.Printers

Prečo je TForm.ClientWidth/ClientHeight rovnaká ako TForm.Width/Height?

TForm.Width/Height neobsahujú okraj formulára (narozdiel od napr. Delphi), pretože je nemožné zístiť jeho veľkosť na všetkých platformách.

V prípade, že sa nájde spolahlivý spôsob, ako zistiť velkosť okraju, toto bude v budúcnosti opravené.

Ako sa môžem stať vývojarom Lazara a získať prístup k menežmentu SVN a bug-trackeru?

Tak po prvé: Najprv sa o Lazarovi musíte veľa naučiť a ukázať vaše vedomosti a zručnosti. Začnite čítanim wiki článkov, prečítajte si zdrojový kód Lazara, opravte niekoľko chýb a keď si myslíte, že ste pripravení, kontaktujte vývojarov na mailing liste.

Kde je definované ... ?

Virtual key constants

Virtual key constants sú definované v LCLType. Pridajte LCLtype do uses sekcie.

Používame IDE

Ako sa používa doplňovanie identifikátorov?

Doplňovanie identifikátorov vyvoláte stlačením kláves [ctrl][medzera]. V menu Environment | Editor Options | Code Tools | Automatic Features môžete nastaviť, ako dlho má trvať, kým sa doplňovanie identifikátorov objaví automaticky.

Linux

Ako môžem pod Linuxom debugovať bez použitia IDE?

Po prvé, potrebujete debugger. gdb je štandardným debuggerom pod linuxom a existuje k nemu veľa grafických frontendov. Najobvyklejším je ddd, ktorý je aj súčasťou väčšiny distribúcii. Na skompilovanie Lazara a LCL s debug-information a jeho spustenie v debug móde použite nasledovné príkazy:

 $ make clean; make OPT=-dDEBUG
 $ ddd lazarus

Avšak pozor, ddd nie je až také konfortné, ako debugger vstavaný do Lazara. Najmä v prípade, keď si chcete nechat zobraziť obsah premennej, nezabúdajte, že ddd/gdb je narozdiel od Pascalu case-sensitívne (rozlišuje veľké a malé písmená). Z tohoto dôvodu, názvy všetkých premenných je nutné zadávať veľkými písmenami. Viac informácií sa dočítate v manuáloch k FPC.

Už viem debugovať, ale ddd nevie nájsť moje zdrojáky alebo vypisuje, že neobsahujú žiaden kód. Prečo?

Toto je problém spôsobený zle nastavenými cestami. Vyhnete sa mu nasledovným spôsobom

 • V ddd menu použite príkaz "Change directory" (Zmeň adresár) a nastavte adresár, kde sa nachádzajú vaše zdrojové kódy. Nevýhodou tohoto riešenia je, že teraz nemôžete debugovať zdrojové kódy programu, s ktorým ste štartovali (napr. lazarus). Preto je niekedy nevyhnutné meniť adresár viac krát.
 • V ddd choďte do [Edit] [gdb-settings] a nastavte správne search-path (cesta vyhľadávania)
 • Vytvorte súbor $(HOME)/.gdbinit s obsahom:
   directory /your/path/to/lazarus
   directory /your/path/to/lazarus/lcl
   directory /your/path/to/lazarus/lcl/include

Pri linkovaní dostávam chybu, že /usr/bin/ld nemôže nájsť -l<knižnica>

Distribúcie založené na balíčkoch
Je nutné nainštalovať balíčky, ktoré obsahujú súbory lib<knižnica>.so alebo lib<knižnica>.a. Dynamické knižnice pod linuxom majú príponu .so, statické príponu .a. V niektorých linuxových distribúciách po nainštalovaní balíčku obsahujúcom knižnicu, je nutné tiež nainštalovať vývojársky balíček (obvykle má názov <baliček>-dev).
Niektoré distribúcie majú príkazy, ktoré umožni nájsť balíček, ktorý obsahuje nejaký súbor:
Mandriva
[]$ urpmf lib<knižnica>.so
vypíše zoznam všetkých balíčkov obsahujúcich súbor lib<knižnica>.so, nainštalovať musíte ten končiaci na -devel
Debian
[]$ apt-file search lib<knižnica>.so
vypíše zoznam všetkých balíčkov obsahujúcich súbor lib<knižnica>.so, nainštalovať musíte ten končiaci na -dev


Distribúcie založené na zdrojových kódoch alebo manuálne kompilované
Ubezpečte sa, že súbor lib<knižnica>.a sa nachádza na ceste (systémová premenná PATH), a že je správnej verzie. Aby linker našiel správnu dynamickú knižnicu, vytvorte symlink nazvaný lib<knižnica>.so, do lib<knižnica><verzia>-x,y.so ak je to potrebné.
FreeBSD
Rovnaký postup ako vyššie, a okrem toho skontrolujte, či máte -Fl/usr/local/lib v súbore fpc.cfg. Nezabúdajte, že balíčky pre GTK 1.2 sa vo FreeBSD nazývajú "gtk12".
[]# cd /usr/local/lib && ln -s libglib-12.so libglib12.so
[]# cd /usr/X11R6/lib && ln -s libgtk-12.so libgtk12.so
[]# cd /usr/X11R6/lib && ln -s libgdk-12.so libgdk12.so


NetBSD
Rovnaký postup ako pri distribúciach založených na zdrojových kódoch, a okrem toho skontrolujte, či máte Fl/usr/local/lib v súbore fpc.cfg.

Ako skonvertujem projekt z Kylix 2 do Lazara?

Prakicky veľmi podobne, ako pri konverzii z Kylixu do Delphi/VCL.

LCL (Lazarus Component Library) sa snaží byť čo najviac kompatibilná s VCL (Visual Component Library) z Delphi. Kylix CLX sa snaží byť kompatibilný s knižnicami QT.

Základné tipy:

 • Premenujte všetky použité CLX unity (napr. QForms, QControls, QGraphics, ...), do ich VCL podoby: Forms, Controls, Graphics, ...
 • Pridajte LResources do každej uses sekcie zdrojáku každého formulára
 • Premenujte alebo skopírujte všetky súbory .xfm na .lfm.
 • Premenujte alebo skopírujte všetky súbory .dpr na .lpr.
 • Pridajte "Interfaces" do uses sekcie .lpr súboru.
 • Odstráňte direktívu {$R *.res}
 • Odstráňte direktívu {$R *.xfm}
 • Pridajte direktívu {$mode objfpc}{$H+} alebo {$mode delphi}{$H+} do všetkých .pas a .lpr súborov
 • Pridajte inicializačnú sekciu na koniec každého zdroj. kódu formulára a pridajte include direktívu pre .lrs súbor:
 initialization
  {$I unit1.lrs}
.lrs súbor vytvoríte napríklad pomôckou lazres v adresári lazares/tools/lazres.
Napr: ./lazres unit1.lrs unit1.lfm
 • Opravte rozdiely. LCL zatiaľ nepodporuje všetky vlastnosti VCL, a CLX nie je s VCL úplne kompatibilná.
 • V záujme čo najväčšej platformovej nezávislosti, odstránte závislosti na unite libc a nahraďte ich FPC unitami ako baseunix/unix. Toto je nevyhnutné, pokiaľ chcete kompilovať pre iné platformy ako linux/x86.

When compiling lazarus the compiler can not find a unit. e.g.: gtkint.pp(17,16) Fatal: Can't find unit GLIB

1. Check a clean rebuild: do a 'make clean all'

2. Check if the compiler has the correct version (2.0.0 or higher)

3. Check if the compiler is using the right config file. The normal installation creates /etc/fpc.cfg. But fpc also searches for ~/.ppc386.cfg, ~/.fpc.cfg, /etc/ppc386.cfg and it uses only the first it finds.

Hint: You can see which config file is used with 'ppc386 -vt bogus'
Remove any ppc386.cfg as it is really obsolete.

4. Check if the config file (/etc/fpc.cfg) contains the right paths to your fpc libs. There must be three lines like this:

  -Fu/usr/lib/fpc/$fpcversion/units/$fpctarget
  -Fu/usr/lib/fpc/$fpcversion/units/$fpctarget/rtl
  -Fu/usr/lib/fpc/$fpcversion/units/$fpctarget/*
The first part of these paths (/usr/lib/fpc) depends on your system. On some systems this can be for example /usr/local/lib/fpc/... .
Hint: You can see your searchpaths with 'ppc386 -vt bogus'

5. Check that the config file (/etc/fpc.cfg) does not contain search paths to the lcl source files (.pp, .pas):

 forbidden: -Fu(lazarus_source_directory)/lcl
 forbidden: -Fu(lazarus_source_directory)/lcl/interfaces/gtk
If you want to add the lcl for all your fpc projects, make sure that the two paths look like the following and are placed after the above fpc lib paths:
 -Fu(lazarus_source_directory)/lcl/units/$fpctarget
 -Fu(lazarus_source_directory)/lcl/units/$fpctarget/gtk

6. Check if the missing unit (glib.ppu) exists in your fpc lib directory. For example the gtk.ppu can be found in /usr/lib/fpc/$version/units/i386-linux/gtk/. If it does not exists, the fpc lib is corrupt and should be reinstalled.

7. Check if the sources are in a NFS mounted directory. In some cases the NFS updates created files incorrectly. Please, try to move the sources into a non NFS directory and compile there.

I have installed the binary version, but when compiling a simple project, lazarus gives: Fatal: Can't find unit CONTROLS

Probably you are using a newer fpc package, than that used for building the lazarus binaries. The best solution is to download the sources and compile lazarus manually. You can download the source snapshot or get the source via svn:

 $ bash
 $ svn checkout http://svn.freepascal.org/svn/lazarus/trunk lazarus
 $ cd lazarus
 $ make clean all

Make sure that lazarus get the new source directory: Environment->General Options->Files->Lazarus Directory Top

Lazarus compiles, but linking fails with: libgdk-pixbuf not found

Either install the gdk-pixbuf library for gtk1.x or disable the use:

Where to find the gdk-pixbuf library:

RPMs: http://rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=gdk-pixbuf&submit=Search+...&system=&arch=

Debian packages: libgdk-pixbuf-dev

Sources: ftp://ftp.gnome.org/pub/gnome/unstable/sources/gdk-pixbuf/


How to disable the use in lazarus: In Tools->Configure "Build Lazarus" add the option '-dNoGdkPixBufLib' or at command line: "make clean all OPT=-dNoGdkPixBufLib".

I have SuSE and I get /usr/bin/ld: cannot find -lgtk Error: Error while linking

SuSE installs the gtk devel libs under /opt/gnome/lib (or /opt/gnome/lib64 for 64 bits), which is not in the standard lib path. Simply add it to your /etc/fpc.cfg. (-Fl/opt/gnome/lib).

Lazarus crashes with runtime error 211 after I installed a component

After I installed a component, Lazarus crashes with the following message:

Threading has been used before cthreads was initialized.
Make cthreads one of the first units in your uses clause.
Runtime error 211 at $0066E188

How can I fix this?

Your freshly installed component is using threads. Fpc on *nix doesn't automatically include threading support, but it must be intialized. This initialization is done in the cthreads unit. Every application using the component needs to add this unit to the uses clause of the main program. Lazarus itself is no exception. This can be done in two ways:

1) Change the source of ide/lazarus.pp: add the cthreads as first unit to the uses clause, so that is looks like this:

uses
 //cmem,
 cthreads, 
 {$IFDEF IDE_MEM_CHECK}
...

and rebuild lazarus.

2) In order to avoid modifying lazarus.pp file, a fpc compiler option could be used. Once package that uses threads has been compiled, open menu Tools->Configure "build Lazarus". Configure "build Lazarus" dialog will be shown, in field "Options:" type -Facthreads and then press "OK" button. The next step is to install the package. Lazarus will be built with option -Facthreads which means that it will treat main program as if unit cthreads where first in uses clause.

Hint: Maybe your old (non-crashing) lazarus executable is stored as lazarus.old in the same directory as the crashing lazarus executable.

When I run a program with threads I get runtime error 232

The complete error message is:

This binary has no thread support compiled in.
Recompile the application with a thread-driver in the program uses
clause before other units using thread.
Runtime error 232

Solution: Add cthreads as first unit to the uses clause of your main program, usually the .lpr-file.

I have Ubuntu Breezy and my fonts in Lazarus IDE look too big

If Lazarus is compiled with Gtk1.2, the settings in Gnome Preferences/Font don't have any effect as they are related to Gtk2. You could try this solution: Create a file named .gtkrc.mine in your home directory (if it's not already there) and add these lines to it:

style "default-text" {
    fontset = "-*-arial-medium-r-normal--*-100-*-*-*-*-iso8859-1,\
         -*-helvetica-medium-r-normal--*-100-*-*-*-*-*-*"
}

class "GtkWidget" style "default-text"

How can I compile a program for Gtk2?

At the moment, the Gtk2 compiled IDE is a little unstable, but you can compile software for Gtk2 using the Gtk1 IDE.

To start with recompile LCL for Gtk2. Go to the menu "Tools"->"Configure Build Lazarus" and set LCL to clean+build and everything else to none.

Now click Ok and go to the menu "Tools"->"Build Lazarus"

Now you can compile your software with Gtk2 going on the Compiler options and changing the widgetset to Gtk2.

Windows

When I cycle the compiler, I get:The name specified is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.>& was unexpected at this time.

In the compiler dir exists an OS2 scriptfile named make.cmd. NT sees this also as a script file, so remove it since on NT we don't need it.

When I cycle the compiler, I get: make[3]: ./ppc1.exe: Command not found

I don't know why but somehow make has lost its path. Try to cycle with a basedir set like: make cycle BASEDIR=your_fpc_source_dir_herecompiler

When I try to make Lazarus I get:

make.exe: * * * interfaces: No such file or directory (ENOENT). Stop.make.exe: * * * [interfaces_all] Error 2

You need to upgrade your make.

makefile:27: *** You need the GNU utils package to use this Makefile. Stop.

Make sure you didn't install FPC in a path with spaces in the name. The Makefile doesn't support it.


Ako nastavím aplikáciu aby vyzerala ako XP ?

Ak máme program myprogram.exe vytvoríme súbor nazvaný myprogram.exe.manifest a skopírujeme doň nasledujúci text:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<assembly xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1" manifestVersion="1.0">
<assemblyIdentity processorArchitecture="*" version="1.0.0.0" type="win32" name="myprogram"/>
<description>programom</description>
<dependency>
 <dependentAssembly>
  <assemblyIdentity
   type="win32"
   name="Microsoft.Windows.Common-Controls"
   version="6.0.0.0"
   publicKeyToken="6595b64144ccf1df"
   language="*"
   processorArchitecture="*" />
 </dependentAssembly>
 </dependency>
</assembly>

Voila! a máme XP vzhľad.

Pokiaľ spustím Windows aplikáciu vytvorenú v Lazarovi, zobrazí sa v DOSovom okne

Špecifikujte parameter -WG (Windows GUI) v príkazovom riadku compilera alebo v Lazarovi skontrolujte, či je zaškrtnuté políčko Windows GUI v Project menu | Compiler Options | Linking | target OS Specific options.

Licencie

Možem v Lazarovi vytvárať komerčné aplikácie?

Áno, LCL je chránená licenciou LGPL s výnimkou, ktorá vám imožňuje ju staticky linkovať bez nutnosti zverejnovať zdrojový kód vašej aplikácie. Zmeny a vylepšenia v LCL musia byť distribuované so zdrojovým kódom. Lazarus a Lazarus IDE sú chránené licenciou GPL.

Why are some components restricted from usage in commercial application ?

Lazarus comes with additional components, that were developed by third parties. Those are under various other Licenses. If you wish to use them you need to see the License within the source files of those packages. Most of those 3rd party components are in the directory "components".

How do I know if a Component is part of the LCL ?

All LCL units are in the directory "lcl". A List of units belonging to the LCL can be found here http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/ . If you code uses units not listed on this page, you may have used a component that is not part of the LCL.

Môžem vytvárať komerčné rozšírenia (plug-in) pre Lazarus?

Áno, časť IDE s názvom IDEIntf je chránená licenciou LGPL s rovnakou výnimkou, čiže nie ste nútený licencovať váš plug-in alebo vývojársky balíček pod GPL. Môžete si tiež vyberať plug-iny pod akoukolvek licenciou, nie-GPL plug-iny sú teda povolené. Pozor ale, nie je dovolené distribuovať predkompilovaného Lazara staticky zlinkovaného s týmito nie-GPL plug-inmi.

Contributors and Comments

This page has been converted from the epikwiki version.