Lazarus on Raspberry Pi/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

Lazarus on Raspbian Wheezy.
Lazarus Raspbian Wheezy:ssä

Raspberry Pi on pieni noin luottokortin kokoinen yhden levyn tietokone. Sen on kehittänyt Britannialainen Raspberry Pi säätiö jonka tarkoituksena on edistää opetusta tietojenkäsittelytieteessä. Raspberry Pi:tä käytetään myös useisiin muihin tarkoituksiin, joita ovat muun muuassa erilaiset mediapalvelimet, robotiikka ja säätötekniikka.


Raspberry Pi säätiö suosittelee Raspbian Wheezy:ä käyttöjärjestelmäksi. Vaihtoehtoisia käyttöjärjestelmiä Raspberry Pi:ssä ovat RISC OS, eri Linux-jakelut ja jopa Android.

Lazarus toimii natiivisti Raspbian käyttöjärjestelmässä.


Lazaruksen asentaminen ja kääntäminen

Helppo asennus Raspbian:ssa

Raspbian käyttöjärjestelmässä on helppo asentaa Lazarus ja Free Pascal. Tämä on onnistuu avaamalla pääteikkuna ja kirjoittamalla :

 sudo apt-get update
 sudo apt-get upgrade
 sudo apt-get install fpc
 sudo apt-get install lazarus

Tämä asentaa esikäännetyn version Lasaruksesta joka on Raspbianin pakettien hallinnassa. Jotta tämä onnistuu on verkkoyhteys tarpeen. Asennus voi kestää noin 30 minuuttia, mutta merkittäviä osia tässä prosessissa tapahtuu automaattisesti. Asennuksen jälkeen voi välittömästi alkaa käyttämään Lasarusta. Lazarus löytyy LXDE Käynnistä-valikon Programming osiossa.

Kääntäminen lähdekoodeista

You may want to compile Lazarus from subversion sources. See Michell Computing: Lazarus on the Raspberry Pi for details.

Accessing external hardware

Raspberry Pi pinout
Raspberry Pi pinout of external connectors

One of the goals in the development of Raspberry Pi was to facilitate effortless access to external devices like sensors and actuators. One way to use this capability is Alex Schaller's wrapper unit for Gordon Henderson Arduino compatible wiringPi library.

wiringPi procedures and functions

Function wiringPiSetup:longint: Initializes wiringPi system using the wiringPi pin numbering scheme.

Procedure wiringPiGpioMode(mode:longint): Initializes wiringPi system with the Broadcom GPIO pin numbering shceme.

Procedure pullUpDnControl(pin:longint; pud:longint): controls the internal pull-up/down resistors on a GPIO pin.

Procedure pinMode(pin:longint; mode:longint): sets the mode of a pin to either INPUT, OUTPUT, or PWM_OUTPUT.

Procedure digitalWrite(pin:longint; value:longint): sets an output bit.

Procedure pwmWrite(pin:longint; value:longint): sets an output PWM value between 0 and 1024.

Function digitalRead(pin:longint):longint: reads the value of a given Pin, returning 1 or 0.

Procedure delay(howLong:dword): waits for at least howLong milliseconds

Procedure delayMicroseconds(howLong:dword): waits for at least howLong microseconds

Function millis:dword: returns the number of milliseconds since the program called one of the wiringPiSetup functions

External Links