Least common multiple/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru)

Pienin yhteinen jaettava

Pienin yhteinen jaettava on kahden kokonaisluvun a ja b, pienin positiivinen kokonaisluku, joka on jaollinen sekä a ja b:llä.

Esimerkiksi: Lukujen 12 ja 9 pienin yhteinen jaettava on 36.

Funktio LeastCommonMultiple

function LeastCommonMultiple(a, b: Int64): Int64;
begin
  result := b * (a div GreatestCommonDivisor(a, b))
end;
Note-icon.png

Huomaa: Funktio GreatestCommonDivisor täytyy olla määritelty ennen tätä funktiota


Katso myös