Basic Pascal Tutorial/Chapter 2/Programming Assignment/bg

From Free Pascal wiki
(Redirected from Programming Assignment 2/bg)
Jump to navigationJump to search

български (bg) Deutsch (de) English (en) français (fr) 日本語 (ja) 中文(中国大陆) (zh_CN)

 ◄   ▲   ► 

Задача за упражнение

(author: Tao Yue, state: unchanged)

Отново намерете сумата и средната стойност на пет числа, но този път прочетете в пет цели числа и покажете изхода в добре оформени колонки.

Обърнете се към предишното задание ако е необходимо. Трябва да въведете числа разделени с интервали от клавиатурата: 45 7 68 2 34.

Резултатът сега трябва да изглежда така:

Number of integers = 5

Number1:   45
Number2:    7
Number3:   68
Number4:    2
Number5:   34
================
Sum:     156
Average:   31.2

Като допълнително упражнение можете да опитате да запишете изхода във файл.

 ◄   ▲   ►