Related projects/vi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) magyar (hu) Bahasa Indonesia (id) 한국어 (ko) русский (ru) svenska (sv) Türkçe (tr) Tiếng Việt (vi) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

Bên cạnh Lazarus và FPC, trang wiki cũng chứa thông tin của những dự án liên quan:

 • MSEide & MSEgui
 • Key Objects Library & Mirror Classes Kit
  Key Objects Library (KOL) là bộ các công cụ (objects) cho Free Pascal, dùng để phát triển ứng dụng Win32/Windows CE/Pocket PC/Windows Mobile mạnh mẽ và nhỏ gọn.
  Mirror Classes Kit (MCK) là một gói (package) của Lazarus cho phép dễ dàng phát triển ứng dụng KOL nhờ vào giao diện trực quan.
 • Powtils
 • Light Web Server
 • Web Application Template Engine
 • fpGUI Toolkit
  fpGUI là một widgetset đa nền tảng được viết hoàn toàn bằng Object Pascal. fpGUI liên kết trực tiếp tới phần cơ bản của hệ thống (Xlib, GDI) vì vậy tránh được sự lệ thuộc vào những thư viện lớn khác (vd: Qt, GTK, ...) giúp cho việc phân phối ứng dụng trở nên dễ dàng hơn.