Self/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) Esperanto (eo) suomi (fi)

Self on avainsana, jota voidaan käyttää esimerkiksi metodeissa viitaten siihen objektiin, jolle parhaillaan suoritettu menetelmä on vedetty. Varattua sanaa self käytetään edustamaan sen luokan esiintymää, jossa se näkyy. Selfiä voi käyttää luokan jäseniin ja viittauksena nykyiseen instanssiin.


procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  // Self osoittaa tässä esimerkissä TForm1-luokkaan
  Self.Caption := 'Test program';
  Self.Visible := True;
end;