Source code/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) Bahasa Indonesia (id)

Lähdekoodi


Lähdekoodi on (käytännössä) tiedosto tai ryhmä tekstitiedostoja, joita kääntäjä tai assembler käsittelee ja kääntää joko suoritettavaan ohjelmaan tai objektimoduuliin tai toiseen lähdekooditiedostoon myöhempää kääntämistä varten suoritettavaan ohjelmaan tai toisen objektimoduuliin jollekin toiselle kääntäjälle tai assembler:lle.

Tätä järjestelmää varten yleensä lähdekoodi kirjoitetaan Pascal-kielellä ja FPC Pascal Compiler käsittelee sitä tuottaen kyseisen prosessorin assembly-kielisen lähdekoodin, joka sitten välitetään assemblerille, joka sitten tuottaa suoritettavan ohjelman.


FPC Pascal-kääntäjä ei suoraan tuota suoritettavaa ohjelmaa; sen sijaan se kääntää Pascal-koodin Assembly-kieleksi , sitten siirtää ohjauksen assembler:lle kääntääkseen muodostetun assemblykoodin suoritettavaksi ohjelmaksi. Tämä sallii kääntäjän olevan suhteellisen samanlainen kaikille kohdekoneille (CPU:lle), sillä sen ei tarvitse tuntea objektitiedostomuotoja ja binaaritiedostojen rutiineja jokaiselle kohderyhmälle. Sen on yksinkertaisesti tiedettävä, kuinka generoida assemblykoodi.

Jos tämä kääntäjä olisi toiselle ohjelmointikielelle, kuten C tai Fortran niin lähdekoodi kirjoitettaisiin kyseiselle kielellä.