Stringlist/pl

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) polski (pl)

Lista ciągów string

W przypadku listy ciągów (StringList) plik jest w całości wczytywany do pamięci roboczej. Lista ciągów jest zatem odpowiednia dla plików o małych i średnich rozmiarach. Lista ciągów to sposób na szybkie i łatwe przetwarzanie plików. Lista ciągów znakomicie nadaje się do przetwarzania plików mniejszych niż 1 megabajt. Aby przetworzyć plik, cały plik jest ładowany do pamięci głównej. Każdy wiersz rekordu danych jest wczytywany do własnego elementu tablicy.

Tworzenie pliku

procedure SubStringlistFileCreate ();
var
  // TStringlist jest częścią modułu Classes
  strList : TStringList;
begin
  // Tworzy listę ciągów
  strList := TStringList.Create;

  // Dodaje rekord string wraz z podziałem wiersza do listy ciągów
  strList.Add('xyz');

  // Dodaje rekord string wraz z podziałem wiersza do listy ciągów
  strList.Add('abcd');

  // Zapisuje listę ciągów do pliku
  strList.SaveToFile('example.txt');

  // Zwalnia listę ciągów z pamięci
  strList.Free;
end;

Dołączą rekord do istniejącego pliku

procedureSubStringlistApplyFile ();
var
  // TStringlist jest częścią modułu Classes
  strList : TStringList;
begin
  // Tworzy listę ciągów
  strList := TStringList.Create;

  // Wczytuje cały plik do listy ciągów
  strList.LoadFromFile('example.txt');

  // Dodaje rekord string wraz z podziałem wiersza do listy ciągów
  strList.Add('text');

  // Zapisuje listę ciągów do pliku
  strList.SaveToFile('example.txt');

  // Zwalnia listę ciągów z pamięci
  strList.Free;
end;

Szukanie rekordu

Metoda 1

procedure subStringlistFileSearch ();
var
  // TStringlist jest częścią modułu Classes
  strList : TStringList;
  intI : Integer;
begin
  // Tworzy listę ciągów
  strList := TStringList.Create;

  // Wczytuje cały plik do listy ciągów
  strList.LoadFromFile('example.txt');

  // Użyj zliczanie w pętli, aby znaleźć odpowiedni rekord
  for intI := 0 to strList.Count -1 do
   begin
    // Wyszukaj i zmień rekord
    if strList [intI] = 'abcd' then 
     strList [intI] := 'dcba';
   end;

  // Zapisuje listę ciągów do pliku
  strList.SaveToFile('example.txt');

  // Zwalnia listę ciągów z pamięci
  strList.Free;
end;

Metoda 2

procedure subStringlistInFileSearch2 ();
var
  // TStringlist jest częścią modułu Classes
  strList : TStringList;
  intI : Integer;
begin
  // Tworzy listę ciągów
  strList := TStringList.Create;

  // Wczytuje cały plik do listy ciągów
  strList.LoadFromFile('example.txt');

  // Wyszukuje „Text”, jeśli nie zostanie znaleziony, wyszukiwanie zwróci -1
  intI := strList.IndexOf ('Text');

  // Jeśli poszukiwany rekord zostanie znaleziony, zastępuje go
  if intI <> -1 then
   strlist[intI] := 'tXET';

  // Zapisuje listę ciągów do pliku
  strList.SaveToFile('example.txt');

  // Zwalnia listę ciągów z pamięci
  strList.Free;
 end;

Sortuj plik alfabetycznie

procedure SubStringlistFileSort ();
var
 // TStringlist jest częścią modułu Classes
 strList : TStringList;
 intI : Integer;
 begin
  // Tworzy listę ciągów
  strList := TStringList.Create;

  // Wczytuje cały plik do listy ciągów
  strList.LoadFromFile('example.txt');

  // Sortuj listę ciągów alfabetycznie
  strList.Sort;

  // Zapisuje listę ciągów do pliku
  strList.SaveToFile('example.txt');

  // Zwalnia listę ciągów z pamięci
  strList.Free;
 end;

Zobacz także