Variable parameter/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) español (es) suomi (fi)

Muuttujaparametri

Muuttujaparametri (tai viittausparametri) on sekä tuonti että vientiparametri. Se tarkoittaa sitä voidaan käyttää arvon viennissä funktioon tai aliohjelmaan (procedure) sekä tuomaan arvon funktiosta tai aliohjelmasta. Sen käyttö osoitetaan käyttämällä avainsanaa var muuttujaparametrin edessä.

Muuttujaparametri antaa muuttujalle uuden lempinimen. Tämä muuttuja viittaa kutsussa olevaan muuttujaan ja muutokset vaikuttavat siihen. Eli se tarkoittaa sitä että metodi käsittelee suoraan muuttujaa, jonka kutsuja antanut parametriksi.

XOR swap

 procedure XorSwap( var i, j: integer );
 begin
  i := i xor j ;
  j := i xor j ;
  i := i xor j ;
 end;

OrderSmallBig

 procedure OrderSmallBig( var a, b: integer );
 begin
  if a > b then XorSwap( a, b );
 end;

Read more