VirtualTreeview/pl

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) polski (pl)

O VirtualTreeview

VirtualTreeview to kontrolka TreeView zbudowana od podstaw.

Jej główne cechy to:

 • Jest bardzo szybka. Dodanie miliona węzłów zajmuje tylko ~ 700 milisekund
 • Bardzo mała zajętość pamięci. Przydziela tylko około 60 bajtów na węzeł
 • Zoptymalizowana pod kątem szybkiego dostępu. Przejście miliona węzłów zajmuje zaledwie 0,5 sekundy
 • Obsługiwany jest wielokrotny wybór
 • Obsługiwane jest rysowanie całego drzewa do mapy bitowej lub drukarki
 • można użyć stałego obrazu tła
 • Obsługiwany jest styl gorący dla węzłów
 • Węzły mogą mieć indywidualne wysokości
 • Sortowanie według porównania zwrotnego
 • Wsparcie dla Unicode
 • Obsługiwanych jest wiele kolumn
 • ... i wiele więcej

Ten komponent został zaprojektowany dla aplikacji wieloplatformowych.

Anivt.gif

Autor

Autor: Mike Lischke
Stary LCL Port: Joerg Thaler,Christian Ulrich
Nowy LCL Port: Luiz Américo

Licencja

LGPL or Mozilla Public Licence 1.1

Pobieranie

Zobacz stronę publikacji projektu

Note that v5.5.3.1 is included in Lazarus v2.0+, there is not need for a separate download. Warto pamiętać, że wersja 5.5.3.1 jest zawarta w Lazarus v2.0 + i nie ma potrzeby pobierać jej oddzielnie.

Repozytorium

Możesz pobrać kod źródłowy z GitHub

Można używać zarówno klientów Subversion, jak i Git

Subversion:

svn co https://github.com/blikblum/VirtualTreeView-Lazarus/branches/lazarus-v5


Zamień lazarus_v5 na lazarus_v4 lub lazarus_master, aby uzyskać inną wersję. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z Subversion, zobacz GitHub help

Git:

git clone https://github.com/blikblum/VirtualTreeView-Lazarus.git

Raporty o błędach / Zgłaszanie próśb

Tutaj

For patches / pull requests, here. Nowi użytkownicy GitHub mogą chcieć przeczytać pomoc

Lista zmian

 • 02/06/2016 - 4.8.7 R4 and 5.5.3 R1 - Pierwsze wydanie gałęzi 5x + przeniesienie na GitHub
 • 20/10/2012 - 4.8.7 LCL R2 - Kompatybilność z Lazarus 1.0 + wsparcie dla 64 bit
 • 18/02/2011 - 4.8.7 LCL R1 - Synchronizacja z gałęzią 4.8 + óżne poprawki
 • 11/02/2010 - 4.8.6 - Pierwsze stabilne wydanie nowego portu

Zależności / Wymagania Systemowe

Wersja 4.x lub 5.x

 • Lazarus 1.6 lub nowszy
 • fpc 2.6.4 lub nowszy
 • Rozszerzenia LCL 0.6 lub nowsze

Wersja 6.x (gałąź lazarus_master)

 • Lazarus 1.6 lub nowszy
 • fpc 3.1 (trunk) lub nowszy
 • Rozszerzenia LCL 0.6 lub nowsze

Instalacja

 • Jeśli nie znasz Lazarusa, przeczytaj Instalacja Pakietów
 • Lazarus v2.0: Pakiety lclextension i virtualtreeview są zawarte w standardowej dystrybucji Lazarusa, ponieważ są wymagane przez OnlinePackageManager. Przejdź do "Pakiet" > "Instaluj/odinstaluj pakiety", wybierz "virtualtreeview_package 5.5.3.1" z prawej listy, kliknij "Instaluj zaznaczone", a następnie "Zapisz i odbuduj IDE".
 • Lazarus v2.2 + (lub trunk): Jak wyżej, ale nazwa pakietu i wszystkich jednostek została zmieniona z prefiksem "laz.", np. "laz.virtualtreeview_package" zamiast "virtualtreeview_package" i "laz.virtualtrees" zamiast "virtualtrees". Nazwy zarejestrowanych komponentów zaczynają się również od "Laz", np. "TLazVirtualStringTree" zamiast "TVirtualStringTree". Zostało to zrobione, aby uniknąć konfliktu nazw, gdy użytkownik chce zainstalować inną wersję VTV niż wbudowana.
 • Lazarus wcześniejszy niż v2.0 lub wersja VTV inna niż v5.5.3.1 (w Laz v2.0 najpierw trzeba odinstalować wersję wbudowaną):
  • Pobierz pakiet LCL Extensions i wypakuj go do katalogu (lazarus\components\lclextensions lub inny według twoich preferencji).
  • Pobierz pakiet Virtual Treeview i wypakuj go do katalogu (lazarus\components\virtualtreeview lub inny według twoich preferencji).
  • Otwórz plik lclextensions_package.lpk z katalogu z LCL Extensions i kliknij "Użyj/Dodaj do projektu"
  • Otwórz plik virtualtreeview_package.lpk z katalogu z Virtual Treeview i kliknij "Użyj/zainstaluj". Odbuduj IDE.

Pomoc

Can be found at VirtualTreeview Main Page (search for help in chm format). Strona obecnie nie istnieje.

Zobacz: Virtual Treeview dokumentacja w pliku pdf

Przykładowy kod można znaleźć tutaj: VirtualTreeview Przykład dla Lazarusa