Write once compile anywhere/pl

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi) polski (pl)

Napisz raz kompiluj wszędzie

Napisz raz, kompiluj wszędzie (WOCA - Write once, compile anywhere) oznacza, że ​​aplikację można najpierw napisać, a następnie skompilować do innego środowiska bez konieczności zmiany kodu źródłowego programu. Dobrym przykładem takiej aplikacji jest Lazarus.