paszlib/pl

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) 한국어 (ko) polski (pl) русский (ru)

paszlib jest konwersją na Pascal (a zatem bez zależności) standardowej biblioteki zlib, zaimplementowanej przez Jacques Nomssi Nzali (jego strona domowa wygasła, zobacz kontynuację tego projektu tutaj). Jest ona używana w bibliotece FCL do realizacji klasy TCompressionstream. Głównym modułem tego pakietu jest paszlib. Istnieją także inne, moduły pomocnicze, ale moduł paszlib musi być zawarty w typowym programie. (Zobacz interfejs)

TZipper

Użycie najnowszej wersji TZipper

W FPC 2.3.1 istnieje wiele poprawek, które znacznie poprawiają działanie TZipper. Aby móc z nich korzystać do czasu wydania następnej wersji FPC z tymi poprawkami, należy wykonać następujące kroki:

1 - Pobierz zipper.pp, i tylko ten plik z: http://svn.freepascal.org/cgi-bin/viewvc.cgi/trunk/packages/paszlib/src/

2 - Zmień nazwę pliku na inną unikalną, aby uniknąć konfliktu z modułem fpc, np. myzipper.pp, a także zmień tą nazwę wewnątrz pliku źródłowego.

3 - Dołącz ten plik do swojego projektu i z niego używaj TZipper.

Przykład użycia

 FZipper.FileName:=ParamStr(1);
 For I:=2 to ParamCount do
   begin
   F:=TFileStream.Create(ParamStr(i),fmOpenRead);
   FZipper.Entries.AddFileEntry(F,ParamStr(i));
   end;
 FZipper.ZipAllFiles;
 For I:=0 to FZipper.Entries.Count-1 do
   FZipper.Entries[I].Stream.Free;


Wróć do Listy Pakietów

Tłumaczenie

Na język polski przełożył: --Sławomir Załęcki 11:55, 9 September 2010 (CEST)