square brackets/fi

From Lazarus wiki

English (en) suomi (fi)


[ ]

Vasemman puoleista hakasuljetta [ joka on määritelty ASCIIssa arvolla 91 (heksadesimaalisena $5B). Pascalissa se esiintyy aina yhdessä vastaavan oikeanpuoleisen hakasulun kanssa ] ASCII:ssa arvolla 93 (heksadesimaalisena $5D) joka muodostaa parin.


Tällaista paria käytetään:

  • Staattinen taulukon tyypin määrittelyssä.
  • Pääsy taulukkoelementteihin. Elementtiin päästään indeksoimalla taulukon nimi. Tämä tehdään sijoittamalla elementin indeksi tai muuttujan tunnus hakasulkeisiin taulukon nimen jälkeen
  • Määritä tyhjä joukko (set) : someset := [];
  • Asetetaan joukon alkiot hakasuluilla
  • Custom Attributes


navigation bar: topic: Pascal symbols
single characters

+ (plus)  •  - (minus)  •  * (asterisk)  •  / (slash)
= (equal)  •  > (greater than)  •  < (less than)
. (period)  •  : (colon)  •  ; (semi colon)
^ (hat)  •  @ (at)
$ (dollar sign)  •  & (ampersand)  •  # (hash)
' (single quote)

character pairs

<> (not equal)  •  := (becomes)  •  >< (symmetric difference)  •  // (double slash)