statement/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi)

Ohjelmointikielen lause (statement) on ohjelman osa, joka suorittaa jonkin tehtävän. Tyypillinen lause on määritys (:=), ehtoilmaus (esim. if, case), toisto-lause (esim.while, for) ja procedure tai function kutsu. Lause voi sisältää sisäisiä osia (esim. lausekkeita).