Basic Pascal Tutorial/Chapter 1/Program Structure/bg

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

العربية (ar) български (bg) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) 日本語 (ja) 한국어 (ko) русский (ru) 中文(中国大陆) (zh_CN)

 ◄   ▲   ► 

Структура на програмата

(author: Tao Yue, state: changed)

Основната структура на Паскал програма е:

PROGRAM ProgramName (FileList);

CONST
  (* Декларации на константи *)

TYPE
  (* Декларации на типове *)

VAR
  (* Декларации на променливи *)

(* Декларации на подпрограми *)

BEGIN
  (* Изпълними оператори *)
END.

Използването на резервираната дума PROGRAM не е задължително във Free Pascal.

Елементите на програмата трябва да са в правилния ред, някои от тях може да бъдат пропуснати ако не са необходими. Ето програма, която не прави нищо но има всички необходими елементи:

program DoNothing;
begin
end.

Коментарите са части от кода, които не се компилират или изпълняват. Free Pascal поддържа два вида коментари, свободна форма и базирани на редове. Коментарите в свободна форма или започват с (* и завършват със *), или по-често започват с { и завършват с }. Не можете да влагате коментари:

        (* (* *) *)

ще доведе до грешка, защото компилаторът затваря първия '(*' с първия '*)', пренебрегвайки втория '(*' което е между първия набор от маркери за коментари. Второто '*)' остава без съответното си '(*'. Този проблем с маркерите за начало и край на кометар е една причина, поради която много езици използват системи за коментиране, базирани на редове.

Free Pascal също поддържа // като коментар, базиран на редове. Когато се появят две наклонени черти, които не са част от низ в апострофи или коментар в свободна форма, останалата част до края на реда ще се игнорира.

Turbo Pascal и повечето други съвременни компилатори поддържат коментари в скоби в свободна форма, като {Коментар}. Началната скоба означава началото коментар, а завършващата скоба означава край на коментар. Коментарите в такива скоби се използват и за директиви на компилатора.

Коментирането прави вашия код по-лесен за разбиране. Ако напишете кода си без коментари, може да се върнете към него седмици, месеци или години по-късно без да имате представа защо сте написали програмата по този начин. По-специално, може да искате да документирате основния дизайн на вашата програма и след това да вмъкнете коментари в кода си, когато се отклонявате от този дизайн по основателна причина.

В допълнение, коментарите често се използват, за да извадят от действие проблемен код, без да е необходимо той да се изтрива. Помните ли по-ранното ограничение за влагане на коментари? Всъщност, скобите {} имат предимство пред скоби-звезди (* *). Няма да получите грешка, ако направите това:

{ (* Comment *) }

Пробелите (интервали, табулации и краища на редове) се игнорират от компилатора на Pascal, освен ако не са вътре в символен низ. За да направите програмата си по-лесно четима от други хора (в т.ч. и от себе си), трябва да отделите операторите си и да поставите отделните оператори на отделни редове. Отстъпът отдясно на вложените редове често е израз на индивидуалност от програмистите, но съвместните проекти обикновено избират общ стил, за да позволят на всички да работят в една и съща страница.

 ◄   ▲   ►