Basic Pascal Tutorial/Chapter 4/Procedures/bg

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

български (bg) English (en) français (fr) 日本語 (ja) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

 ◄   ▲   ► 

Подпрограми

(author: Tao Yue, state: unchanged)

Процедурата е подпрограма. Подпрограмите помагат да се намалят излишните повторения в дадена програма. Опратори, които се изпълняват отново и отново, но не се съдържат в цикъл, често се поставят в подпрограми.

Подпрограмите също улесняват т.н. проектиране отгоре-надолу. Проектирането отгоре-надолу е разработването на програма започвайки от най-общото и постепенно преминаване към по-детайлното. Например проектиране отгоре-надолу за преминаването от една стая в друга започва така:

 • Излез от първата стая
 • Отиди до втората стая
 • Влез във втората стая

Тогава може да се допише:

 • Излез от първата стая
  • Отиди до вратата
  • Отвори вратата
  • Излез през вратата
  • Затвори вратата
 • ...

"Отиди до вратата" може да се конкретизира още:

 • Излез от първата стая
  • Отиди до вратата
   • Стани от стола
   • Обърни се към вратата
   • Върви докато почти се блъснеш в нея

Това, разбира се, може да бъде допълнително детайлизирано, за да се каже колко упражнения трябва да се дадат на сърдечните миофибрили и колко аденозин дифосфат трябва да се превърне в аденозин трифосфат чрез ферментация или аеробно дишане. Това може да изглежда прекалено подробно, но за компютърното програмиране е всъщност това, което трябва да направите. Компютърът не може да разбере общи твърдения - трябва да сте конкретни.

Основните задачи трябва да се съдържат в процедури, така че в основната програма да не е нужно да се притеснявате за подробности. По този начин се създава и код, който може да се употребява многократно и от различни програми. Можете да съхранявате готовите процедури в отделен файл и да ги свързвате с вашата програма когато е необходимо.

Процедурата има същия формат като и програмата:

procedure Name;

const
 (* Константи *)

var
 (* Променливи *)

begin
 (* Оператори *)
end;

Накрая има точка и запетая (;) а не точка.

За да извикате процедурата от основната програма, просто използвайте името, както бихте направили с writeln.

 Name;

Процедурите много често се използват за извеждане на данни. Толкова е просто (разбира се до следващия урок).

 ◄   ▲   ►