Basic Pascal Tutorial/Chapter 5/Records/bg

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

български (bg) English (en) français (fr) 日本語 (ja) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

 ◄   ▲   ► 

5E - Записи

(author: Tao Yue, state: unchanged)

Записът ви позволява да съхранявате свързани елементи с данни в една структура. Ако искате информация за човек, може да искате да знаете име, възраст, град, щат и пощенски код.

Запис се декларира по следния начин:

TYPE
 TypeName = record
  identifierlist1 : datatype1;
  ...
  identifierlistn : datatypen;
 end;

Например:

type
 InfoType = record
  Name : string;
  Age : integer;
  City, State : String;
  Zip : integer;
 end;

Всеки един от идентификаторите Name, Age, City, State и Zip се нарича поле. Достъпът до поле на променлива се прави така:

 VariableIdentifier.FieldIdentifier

Точката разделя променливата и името на полето.

Има един много полезен израз за работа със записи. Ако възнамерявате да използвате една променлива от тип запис за дълго време и нямате желание да въвеждате името на променливата отново и отново, можете да премахнете името на променливата и да използвате само идентификатори на полета. Правите това чрез:

WITH RecordVariable DO
BEGIN
 ...
END;

Пример:

with Info do
begin
 Age := 18;
 ZIP := 90210;
end;
 ◄   ▲   ►