Binary numeral system/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) português (pt) русский (ru)

Binäärinumerot koostovat vain kahdesta numerosta: 0 ja 1. Tähän kaksikantajärjestelmään digitaaliset laitteet perustuvat. Pienintä binääriyksikköä kutsutaan bitiksi (bitti).

Binäärinumerot merkitään lähdekoodissa käyttäen prosentti (%) etuliitettä (näin se erottuu desimaaliluvuista).

Muunnostaulukko

Binääri heksadesimaali Desimaali
  %0000000000000000     $0000     0  
  %0000000000000001     $0001     1  
  %0000000000000010     $0002     2  
  %0000000000000011     $0003     3  
  %0000000000000100     $0004     4  
  %0000000000000101     $0005     5  
  %0000000000000110     $0006     6  
  %0000000000000111     $0007     7  
  %0000000000001000     $0008     8  
  %0000000000001001     $0009     9  
  %0000000000001010     $000a     10  
  %0000000000001011     $000b     11  
  %0000000000001100     $000c     12  
  %0000000000001101     $000d     13  
  %0000000000001110     $000e     14  
  %0000000000001111     $000f     15  
  %0000000000010000     $0010     16  
  %0000000000010001     $0011     17  
  %0000000000010010     $0012     18  
  %0000000000010011     $0013     19  
  %0000000000010100     $0014     20  
  ...     ...     ...  
  %0000000010011111     $009f     159  
  %0000000010100000     $00a0     160  
  ...     ...     ...  
  %0000000011111111     $00ff     255  
  %0000000100000000     $0100     256  
  %0000000100000001     $0101     257  


Katso myös