Compiler directive/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi)

Kääntäjän ohjeet (direktiivit) antavat kääntäjälle ohjeita tietojen esikäsittelyyn ennen varsinaisen kääntämisen alkamista. Kaikki nämä kääntäjän direktiivit alkavat kun $ (dollarin merkki) on välittömästi { (vasemmanpuoleisen aaltosulkeen) jälkeen. Kääntäjädirektiivi määritellään aina kommenttina käyttäen aaltosulkeita:

 {$DIRECTIVE [value]} 

Käytössä on kahdenlaisia direktiivejä: