Format function/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi)


Muotoilu funktio format muodostaa arvoja merkkijonoksi. Format funktio löytyy käännösyksiköstä SysUtils. Katso sysutils.format on line -dokumentaatiosta perusteellinen selitys.

Syntaksi

Format on ylikuormitettu kahdella tavalla:

function Format( const Fmt: String; const Args: array of Const) : String;
function Format( const Fmt: String; const Args: array of Const; const FormatSettings: TFormatSettings) : String;

Fmt-merkkijono-argumentti sisältää formaatin määrittelijöitä tai paikkamerkkejä (esim. %d), jotka vastaavat ja korvataan tulos merkkijonossa Args-taulukon arvoilla. array of const voi olla vaihtelevia määriä eri tyyppisiä arvoja, ja sovellustyyppejä varten käytettävät tyypit ovat Real, Integer, Pointer ja String-tyyppejä. TFormatSettings on tietue, joka sisältää numeron, ajan, päivämäärän ja valuutan arvojen haluttuun muotoiluun liittyviä tietoja.


Kunkin tietyn muotoilun määrittelijän muotoilusääntö on:

% [ArgumentIndex] ['-'] [width] [. precision] ArgumentType
d Decimal (integer)
e Scientific
f Fixed
g General
m Money
n Number (floating)
p Pointer
s String
u Unsigned decimal
x Heksadesimaali

Kokonaisluvun muotoilu

  %d Tulostaa kokonaisluvun sellaisenaan.
  %8d Tulostaa kokonaisluvun sellaisenaan. Jos numeroiden lukumäärä on pienempi kuin 8 niin luku on vasemmassa reunassa .
  %-8d Tulostaa kokonaisluvun sellaisenaan. Jos numeroiden lukumäärä on pienempi kuin 8 niin luku on oikeassa reunassa (vie 8 merkkiä tilaa).
  %.8d Tulostaa kokonaisluvun sellaisenaan. Jos numeroiden lukumäärä on pienempi kuin 8 niin luvun edessä on etunollat.

Merkkijonon muotoilu

  %s Tulostaa merkkijonon sellaisenaan.
  %8s Tulostaa merkkijonon sellaisenaan. Jos merkkijonossa on vähemmän kuin 8 merkkiä, tuloste on siirretty oikealle. (right-justified).
  %-8s Tulostaa merkkijonon sellaisenaan. Jos merkkijonossa on vähemmän kuin 8 merkkiä, tuloste on vasemmassa reunassa ja loput ovat välilyöntejä (left-justified).

Esimerkki käytöstä

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 title, title2,
 underline,
 line, row1, row2, row3,
 fmt : string;
 i : integer;
begin
 fmt := '%-12s';
 title := format(fmt,['Column 1']) + format(fmt,['Column 2']) ;
 for i := 1 to 12 do underline := underline + '-';
 underline := underline + underline ;
 fmt := '%-12d';
 line := format(fmt,[15]) + format(fmt,[8]) ;
 fmt := '%12s';
 title2 := format(fmt,['Column 1']) + format(fmt,['Column 2']) ;
 fmt := '%12d';
 row1 := format(fmt,[15]) + format(fmt,[8]) ;
 row2 := format(fmt,[1005]) + format(fmt,[809]) ;
 fmt := '%12.5d';
 row3 := format(fmt,[1005]) + format(fmt,[809]) ;
 Memo1.Lines.Add( title );
 Memo1.Lines.Add( underline );
 Memo1.Lines.Add( line );
 Memo1.Lines.Add( '' );
 Memo1.Lines.Add( title2 );
 Memo1.Lines.Add( underline );
 Memo1.Lines.Add( row1 );
 Memo1.Lines.Add( row2 );
 Memo1.Lines.Add( row3 );
end;

Edellä olevat lausekkeet luovat joukon merkkijonoja, jotka näyttävät:

Column 1  Column 2  
------------------------
15     8      
  Column 1  Column 2
------------------------
     15      8
    1005     809
    01005    00809

Katso myös