Inherited/fi

From Lazarus wiki

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr)


Ylikirjoitetussa virtuaalimetodissa on usein tarpeen kutsua virtuaalimenetelmän vanhemman luokan toteutusta. Tämä voidaan tehdä inherited varatulla sanalla. Samoin inherited-avainsanaa voidaan käyttää missä tahansa vanhemman luokan metodissa.

Tämä tapaus on yksinkertaisin:


Type 
 TMyClass = Class(TComponent) 
  Constructor Create(AOwner : TComponent); override; 
 end; 

Constructor TMyClass.Create(AOwner : TComponent); 
begin 
 Inherited; 
 // tehdään lisää asioita 
end;

Rakentajien ja purkajien tapaukset

Rakentaja constructor, esimerkki 1 :

 ...
 TTest.Create;
 begin
  inherited; // Aina rakentajien alussa. Aloittaa vanhemman luokan rakentamisen 
  ...
 end;

Rakentaja eli constructor esimerkki 2 :

 ...
 TTest.Create(...);
 begin
  Inherited Create(...); // Aina rakentajien alussa. Aloittaa vanhemman luokan rakentamisen 
  ...
 end;
 ...

Purkaja destructor esimerkki 3 :

 TTest.Destroy;
 begin
  ...
  inherited; // Aina purkajan lopussa ja aloittaa vanhemman luokan purkajan
 end;
 ...