Destructor/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi)

Varattu sana destructor kuuluu olio-ohjelmointiin. Purkajaa käytetään vapauttamaan käytetyt resurssit kuten muisti. Purkaja on aina tehtävä siten, että kun muistia vapautetaan niin koko luokan (olion) käyttämä muisti vapautetaan eikä näin ollen tapahdu muistivuotoa.

Olion purkaminen tapahtuu kutsumalla luokan free metodia. Free:n kutsuminen aiheuttaa destroy-kutsun. Siinä myös tarkistetaan ettei self-muuttujan arvo ole nil.


Esimerkiksi:

program Project1;
{$mode objfpc}{$H+}

type

 // luokan määritelmä
 { TClass }

 TClass = Class
  constructor Create;
  destructor Destroy; override; // sallii vanhemman luokan purkajan käytön
 end;

// luokan rakentaja
constructor TClass.Create;
begin
 Writeln('Rakennetaan olio');
end;

// luokan purkaja
destructor TClass.Destroy;
begin
 Writeln('Puretaan olio');
 inherited; // Käyttää myös vanhemman luokan purkajaa
end;

var

// kerrotaan luokan muuttuja
 myclass: TClass;

begin
 myclass:= TClass.Create; // alustaa olion kutsumalla oman luokkaansa rakentajaa
 Writeln ('Jotain koodia ...');
 myclass.Free; // Free kutsuu oman luokan Destroy purkajaa
 Writeln ('Paina jotain näppäintä');
 Readln;
end.