LazPaint Command line/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi) français (fr)

Palaa LazPaint pääsivulle

Komentorivi

Yleinen käyttö:

lazpaint input-tiedosto [/komento1 [/komento2...]] [output-tiedosto]

tai

lazpaint input-tiedosto [-komento1 [-komento2...]] [output-tiedosto]

Linuxissa komennon etuliite on "-".

Windowsissa komennon etuliite voi olla "-" tai "/".

Komentorivi ilman komentoa

Ilman komentoa ohjelma muuntaa kuvan toiseen tiedostomuotoon. Esimerkiksi :

lazpaint image.pdn image.png

tallentaa Paint.NET kuvan PNG-muotoon.

Komentorivi ilman output-tiedostoa

Jos ei ole määritelty output-tiedostoa niin sovellus avataan ja nähdään tuloksena kuva. Esimerkiksi:

lazpaint image.png /RotateCW

avaa kuvan jota on kierretty 90°astetta myötäpäivään.

Komentorivi ilman input-tiedostoa

Voidaan luoda kuva myös tyhjästä. Esimerkiksi :

lazpaint /New(800,600) /Gradient(255,255,255,255,0,0,0,255,Linear,0,0,800,600) blackwhite.png

luo kuvan, jossa on mustavalkoinen liukuvärjäys ja tallentaa sen tiedostoon blackwhite.png.

Yleiset komennot

Luettelo tuetuista komennoista:

 • /HorizontalFlip : kuva peilataan vaakasuunnassa
 • /VerticalFlip : kuva peilataan pystysuunnassa
 • /SwapRedBlue : vaihtaa punaisen ja sinisen kanavan
 • /RotateCW : kiertää kuvaa myötäpäivään
 • /RotateCCW : kiertää kuvaa vastapäivään
 • /Resample(Leveys, Korkeus: Integer) : kuvan muunto kokoon leveys x korkeus
 • /Opacity(Value: Byte) : syöttää globaalin kertoimen peittävyydelle.
 • /Gradient(red1,green1,blue1,alpha1,red2,green2,blue2,alpha2: Byte; type; x1,y1,x2,y2: Single) : Piirtää liukuvärillä. Tekotapa voi olla lineaarinen (Linear), peilautuva (Reflected), nelisuuntainen (Diamond) tai säteittäinen (Radial).
 • /New(leveys,korkeus) : luo uuden tyhjän kuvan annetulla leveydellä ja korkeudella

esimerkiksi :

lazpaint bigimage.bmp /Resample(320,200) smallimage.png

tallentaa pienen kopion bigimage.bmp kuvasta smallimage.png kuvaksi


Suodattimien komennot

Suodattimia voidaan käyttää oletusarvoilla. Luettelo suodattimien komennoista:

Sumennussuodattimet : BlurPrecise, BlurRadial, BlurFast, BlurCorona, BlurDisk, BlurMotion, BlurCustom

Pikselikohtaiset suodattimet : Sharpen, Smooth, Median, ClearType, ClearTypeInverse, Emboss, Contour, Grayscale, Negative, LinearNegative, ComplementaryColor, Normalize, SmartZoom3

Muodonmuutos suodattimet : Sphere, Twirl, Cylinder, Plane

Muodostamissuodattimet :

 • PerlinNoise (Perlin kohina)
 • CyclicPerlinNoise (jaksoittainen Perlin kohina)
 • Clouds (Pilvet)
 • CustomWater (muokattu vesi)
 • Water (vesi)
 • Wood (puu)
 • WoodVertical (pystysuora puu)
 • Plastik (muovi)
 • MetalFloor (metallilattia)
 • Camouflage (naamiointikuvio)
 • SnowPrint (lumenjälki)
 • Stone (kivi)
 • RoundStone (pyöristetty kivi)
 • Marble (marmori)

Esimerkiksi :

lazpaint photo.jpg /Contour /Emboss /Normalize

Muuntaa kuvan "kiviveistoksi".