Nil/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru) 中文(中国大陆) (zh_CN)

Varattu sana nil edustaa osoittimen muuttujan erityistä vakio arvoa, joka ei osoita mihinkään erityiseen (muuttujaan). FPC:ssa se toteutetaan osoittimena pointer(0) (numeerinen arvo nolla), mutta ohjelmoijan ei ole tarkoitus käyttää tätä tosiasiaa. Muissa ohjelmointikielissä, esimerkiksi C: ssä, kirjoitetaan null:a. Termejä "nollaosoitin" tai "nil-osoitin" käytetään vaihtelevasti, jopa Pascal-ohjelmoijien keskuudessa.

Sanan nil etymologiota (sanan alkuperän suuntia) on kaksi. Toinen sanoo, että se on lyhennys latinalaiselle sanalle "nihil", joka tarkoittaa "ei mitään". Ja toinen viittaa siihen, että NIL on englanninkielinen lyhenne sanoista “not in list” ("ei luettelossa"). Ja koska saksalainen sana „Null“ tarkoittaa numeroa "nolla" joten sekaannuksen välttämiseksi tai käsitteen ja arvon erottamiseksi niin tätäkään sanaa ei valittu. Tämä ei missään tapauksessa vaikuta ohjelmointiin.

Yhteensopivuus

nil voidaan tietysti liittää osoittimen muuttujaan, mutta myös muihin tyyppeihin, jotka ovat itse asiassa viitteitä, mutta niiden käyttö on helpompaa. Esimerkiksi dynaamiset taulukot tai luokat (Class):

program nilDemo(input, output, stderr);
var
	loc: pointer;
	chk: array of boolean;
	msg: PChar;
	prc: TProcedure;
	obj: TObject;
begin
	// osoitaa "ei minkään"
	loc := nil;
	// tyhjentää dynaamisen taulukon
	chk := nil;
	// tyhjä merkkijono
	msg := nil;
	// aliohjelmamuuttuja ei osoita mihinkään aliohjelmaan
	prc := nil;
	// kadottaa viittauksen olioon
	obj := nil;
end.

Huomaa, että nil määrittäminen dynaamiselle taulukolle on käytännöllisesti katsoen samanlainen kuin aliohjelma kutsu setLength(dynamicArrayVariable, 0) Taulukon arvot menetetään, jos dynamicArrayVariable:n viitemäärä menee nollaan. Muita tyyppejä varten ei kuitenkaan ole vastaavaa mekanismia, esimerkiksi nil määrittäminen luokan tai osoittimen muuttujaan ei vapauta (eli de-allokoi) muistia, jossa viitataan mahdollisesti viitattuun rakenteeseen.

Käyttö sovelluksissa

Pascalissa ei yleensä kirjoiteta ilmaisuja, kuten pointerVariable = nil, vaan käytetään enemmän selittäviä tunnisteita. Funktio system.assigned korvaa täsmälleen saman lausekkeen, mutta piilottaa sen, että muuttuja on (toteutettu) osoittajana. Joten sen käyttö on valinnainen.

Rutiini SysUtils.FreeAndNil kutsuu luokan free rutiinia ja määrittelee nil kutsussa olevaan osoittimeen (tyypin class muuttuja). Vaikka se on hyvä ajatus, poistaaksesi osoittimet, jotka eivät enää osoita kelvollisia osoittimia, niin tämä voi tehdä virheenkorjauksen vaikeammaksi, koska osoitinta ei ole käytettävissä, osoittaen osoitetta, jossa oli tietty kohde aiemmin.

Katso myös