Standard Pascal/fi

From Free Pascal wiki

العربية (ar) Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) Bahasa Indonesia (id) 日本語 (ja) português (pt) русский (ru) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

Vuonna 1974 Pascal-ohjelmointikielen luoja Niklaus Wirth kirjoitti Kathleen Jensenin kanssa kirjan nimeltä Pascal User Manual and Report, jonka on julkaissut Springer-Verlag. Tästä kirjasta tuli standardi Pascal-kielelle. Vuonna 1983 Kansainvälinen standardointijärjestö (ISO) virallisti standardin nimellä ISO 7185: 1983. Vuonna 1990 ISO julkaisi päivitetyn version - ISO 7185: 1990 -, joka ei ottanut käyttöön uusia käsitteitä, mutta poisti epäselvyydet ja korjasi virheet, jotka olivat aiemmassa versiossa. ISO 7185 -standardiin viitataan nimellä Standard Pascal. Standardi määrittelee vähimmäistason, jota Pascal-kääntäjän on tuettava voidakseen olla todellinen Pascal-kielen kääntäjä.


Varatut sanat

Seuraavat ovat standardin avainsanoja (joita kutsutaan word-symboleiksi standardissa ISO 7185), joita kaikkien kääntäjien on tuettava:

Symbolit

Seuraavat symbolit (joihin standardi viittaa erityissymboleiksi) ovat myös osa ohjelmointikieltä:

Funktiot

Kaikki vakio Pascalin määrittelemät toiminnot toteutetaan Free Pascal -sovelluksessa vakiona olevan System unit:n Runtime Library:ssä.

Aritmeettiset funktiot

Funktio Kuvaus
abs(x) Laskee x:n absoluuttisen arvon
arctan(x) arctan palauttaa x:n arctangentin, joka voi olla mikä tahansa reaaliluku tyyppi. Tuloksena oleva kulma yksikkö on radiaaneina
cos(x) Laskee kulman x kosinin (radiaaneina)
exp(x) Exp palauttaa x: n eksponentin, ts. luvun e potenssiin x
ln(x) palauttaa reaaliluku tyypin, parametrin x:n luonnollisen logaritmin. x: n on oltava positiivinen.
sin(x) Laskee kulman x sinin (radiaaneina)
sqr(x) Laskee x:n neliön
sqrt(x) Laskee x:n neliöjuuren. x:n on oltava positiivinen.

Transfer Functions

Funktio Kuvaus
round(x) Pyöristää liukulukuarvon lähimpään kokonaislukuun ja palauttaa kokonaisluvun.
trunc(x) Katkaisee liukuluku x:n -arvon ja palauttaa sen kokonaislukuna.

Ordinaali funktiot

Funktio Kuvaus
chr(x) Muuntaa tavuarvon merkkiarvoksi
ord(x) Palauttaa ordinaarityypin x:n järjestysarvon.
pred(x) Palauttaa ordinaarityypin edellisen elementin.
succ(x) Palauttaa ordinaarityypin seuraavan elementin.

Boolean funktiot

Funktio Kuvaus
eof(f) Tarkistaa onko tiedoston f loppu
eoln(f) Tarkistaa, onko rivin loppu tekstitiedostossa f
odd(x) Onko x pariton vai parillinen?

Aliohjelmat

Standard Pascalin määrittelemät aliohjelmat toteutetaan Free Pascal -järjestelmässä vakiona olevan System käännösyksikön Runtime Library :ssä.

Tiedostojen käsittelyaliohjelmat

Aliohjelma Kuvaus
get(f)
page()
put(f)
read Lukee tekstitiedostosta tai stdin:stä muuttujaan
readln Lukee tekstitiedostosta tai stdin:stä muuttujaan]] ja siirtyy seuraavalle riville
reset(f) Avaa tiedoston lukemista varten
rewrite(f) Avaa tiedoston kirjoittamista varten
write Kirjoittaa muuttujan tai merkkijonon tekstitiedostoon tai stdout:n
writeln Kirjoittaa muuttujan tai merkkijonon tekstitiedostoon tai stdout:n ja lisää uuden rivin

Dynaamiset allokointialiohjelmat

Aliohjelma Kuvaus
dispose(q) Vapautta q: n osoittama muistin, joka allokoitiin New:n kutsulla
dispose(q,k1...kn)
new(p) New allokoi uuden p-tyyppisen esiintymän ja laittaa osoitteen p:hen.
new(p,c1...cn)

Siirtoaliohjelmat

Aliohjelma Kuvaus
pack() Luo pakatun taulukon normaalista taulukosta
unpack() purkaa pakatun taulukon

Laajennukset

On olemassa muita avainsanoja, jotka eivät ole teknisesti osa standardia Pascal-kieltä, mutta joita FPC käyttää joko lisätoimintoihin, kuten objektien toteuttamiseen, yhteensopivuuteen C ++: n paljastamien virheiden palauttamiskonseptien kanssa tai yhteensopivuuden tarjoamiseksi Borland Pascalin ja aikaisempien Pascal-kääntäjien kanssa. Tälläisiin avainsanoihin sisältyy:

implementation · finally · try · unit.

Tyypit

On olemassa vakiotyyppejä:

integer · smallint · longint · real · boolean · string · char · byte

Free Pascal:n kääntäjän moodit

Free Pascal tukee ISO 7185 Standard Pascal kääntäjän moodilla komentorivillä optiolla -Miso tai lähdekoodissa kääntäjän ohjeella {$mode ISO}. Tuki ISO 7185 standardille alkoi versiosta 3.0.0. On tarkoitus saada kääntäjän moodi tukemaan ISO/IEC 10206 Extended Pascal -versiolle Free Pascal :n tulevissa versioissa.


Ulkoiset linkit