Not/fi

From Free Pascal wiki

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru)


Not boolean lausekkeessa

Not tuottaa arvon true jos alkuperäinen arvo on false. Usein not suomennetaan ei:ksi (Tai eriksi. Tuloshan on eri kuin alkuperäinen).

Totuustaulukko

A Not A
  false     true
  true     false  


Not bittikohtaisissa toiminnoissa

Bitettäin tehtävä not eli ei (eri) asettaa kyseisen bitin ykköseksi (1) jos vastaava bitti oli nolla (0). Jos se oli ykkönen (1) niin not asettaa sen nollaksi (0).

Yhden Komplementti

 function OnesComplement ( const aValue : byte ): byte;
 begin
   result := Not AValue;
 end;

Jos kutsut funktiota OnesComplement(%10000000) niin saat %01111111 (Binäärinen %10000000 on desimaalijärjestelmässä 128 ja vastaavasti kaksijärjestelmän %01111111 on desimaalijärjestelmän 127). Jos kutsut funktiota OnesComplement(%00000111) niin saat 248 (248 = %11111000).


 function OnesComplement2 ( const aValue : shortint ): shortint;
 begin
   result := Not AValue;
 end;

Jos kutsut OnesComplement2(%00000010) niin saat %11111101 (huomio että %00000010 = 2 ja %11111101 = -3 kun tyyppi on Shortint). Jos kutsut OnesComplement2(7) niin saat -8 (-8 = %11111000 kun tyyppi on shortint ja 7 = %00000111 ).


Katso myös