Startlazarus/pl

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) magyar (hu) polski (pl)

Przegląd

Startlazarus to aplikacja współpracująca z IDE. Jego podstawowym zadaniem jest uruchomienie odpowiedniego pliku wykonywalnego IDE. Jego drugorzędnym zadaniem jest wykonanie restartu IDE.

W tej chwili FPC nie może kompilować bibliotek dynamicznych z klasami współdzielonymi. Dlatego pakiety designtime są kompilowane statycznie do IDE, co oznacza, że ​​za każdym razem, gdy instalujesz/odinstalujesz pakiet, musi zostać skompilowany nowy plik wykonywalny IDE.

Użytkownicy Linuksa i macOS kompilujący Lazarusa z svn nie potrzebują startlazarusa, ale używanie go nie zaszkodzi.

W systemie Windows

Windows blokuje pliki exe podczas uruchamiania aplikacji. IDE kompiluje plik lazarus.new.exe. Po ponownym uruchomieniu IDE uruchamia startlazarus i zamyka się. Następnie startlazarus zmienia nazwę starego lazarus.exe na lazarus.old.exe i zmienia nazwę nowego lazarus.new.exe na lazarus.exe. Następnie uruchamia lazarus.exe i zamyka się.

Wyszukiwanie odpowiedniego pliku wykonywalnego

Gdy katalog Lazarus jest chroniony przed zapisem, jak w systemach Unix, IDE buduje swój nowy plik wykonywalny w podkatalogu podstawowej ścieżki konfiguracji, na przykład ~/.lazarus/bin/. Możesz zobaczyć podstawową ścieżkę konfiguracji w Widok / Środowisko wewnętrzne / O IDE.

Po uruchomieniu startlazarus przeszukuje i uruchamia najnowszy plik wykonywalny lazarusa. Początkowo uruchamia oryginał z katalogu instalacyjnego. Po odbudowaniu się Lazarusa startlazarus uruchamia nowo zbudowaną wersję.

Ponowne uruchamianie IDE

Po ponownym uruchomieniu IDE uruchamia startlazarus i kończy pracę. Startlazarus czeka na zamknięcie IDE, szuka nowego pliku wykonywalnego i uruchamia go. W systemie Windows zmienia nazwę pliku exe.

Parametry

--debug
jeśli podano, startlazarus wywołuje IDE z "--debug-log=<primaryconfigpath>/debug.log".
--lazarus-pid=
przekazywane przez IDE przy restarcie. startlazarus czeka na ten identyfikator procesu przed uruchomieniem nowego IDE.
--no-splash-screen lub --nsc
nie pokazuj ekranu powitalnego
--primary-config-path= lub --pcp=
główna ścieżka konfiguracji, przekazywane do IDE, od wersji 0.9.31 używany przez startlazarus do odnalezienia nowego pliku wykonywalnego
--secondary-config-path= lub --scp=
dodatkowa ścieżka konfiguracji, przekazana do IDE, nieużywana przez startlazarus

Zobacz także