Syntax highlighting/pl

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi) polski (pl)

Podświetlanie składni to funkcja, która wyświetla tekst w różnych kolorach i czcionkach, w zależności od typu elementów składni. Jest to funkcja edytorów tekstu używana do programowania (kodów źródłowych), pisania skryptów, języków znaczników (HTML, JSON lub XML) lub konfiguracji plików (LFM lub pliki Ini).

Przykład

program Project1;

const
  text = 'Naciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować!';
  { W przeszłości programiści komputerowi używali polecenia „Naciśnij dowolny klawisz,
    aby kontynuować” jako: monit dla użytkownika, gdy konieczne było wstrzymanie przetwarzania.
    System zostanie wznowiony po naciśnięciu przez użytkownika dowolnego przycisku klawiatury. }

begin
  WriteLn(text);
  ReadLn;
end.

W tym przykładzie kodu Pascala edytor rozpoznał słowa kluczowe program, const, begin i end. komentarz także wyróżniony jest w specyficzny sposób, aby odróżnić go od działającego kodu.

Komponenty

Okona Komponent Opis
tsynpassyn.png TSynPasSyn Ogólne podświetlanie składni Pascal
tsynfreepascalsyn.png TSynFreePascalSyn Podświetlanie składni Free-Pascal
tsyncppsyn.png TSynCppSyn Podświetlanie składni C++
tsynjavasyn.png TSynJavaSyn Podświetlanie składni Java
tsynperlsyn.png TSynPerlSyn Podświetlanie składni perl
tsynhtmlsyn.png TSynHTMLSyn Podświetlanie składni HTML
tsynxmlsyn.png TSynXMLSyn Podświetlanie składni XML
tsynlfmsyn.png TSynLFMSyn Podświetlanie składni LFM
tsyndiffsyn.png TSynDiffSyn Podświetlanie składni diff
tsynunixshellscriptsyn.png TSynUNIXShellScriptSyn Podświetlanie składni powłoki Unix
tsyncsssyn.png TSynCssSyn Podświetlanie składni CSS
tsynphpsyn.png TSynPHPSyn Podświetlanie składni PHP
tsyntexsyn.png TSynTeXSyn Podświetlanie składni (La)TeX
tsynsqlsyn.png TSynSQLSyn Podświetlanie składni SQL
tsynpythonsyn.png TSynPythonSyn Podświetlanie składni python
tsynvbsyn.png TSynVBSyn Podświetlanie składni Visual Basic
tsynanysyn.png TSynAnySyn
tsynmultisyn.png TSynMultiSyn
tsynbatsyn.png TSynBatSyn Podświetlanie składni pliku wsadowego
tsyninisyn.png TSynIniSyn Podświetlanie składni pliku INI
tsynposyn.png TSynPoSyn