Trigonometric functions/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi)

Trigonometriset funktiot

Funktio Käännösyksikkö (unit)
arccos Laskee kulman arkuskosinin. math
arcosh Laskee kulman hyperbolisen kosinin. math
arcsin Laskee kulman arkussinin. math
arcsinh Laskee kulman hyperbolisen sinin. math
arctan Laskee arkustangentin. system
arctan2 Laskee kahden argumenttiensa osamäärän arkustangentin. math
arctanh Laskee kulman hyperbolisen tangentin. math
cos Laskee kulman kosinin. system
cosecant Laske kosekantin (sekantin komplementti). math
cosh Laskee kulman hyperbolisen kosinin. math
cotan Palauttaa kotangentin (tangentin komplementti). math
degnormalize Normaaloi mitatun kulman asteina. math
hypot Palauttaa kolmion hypotenuusan. math
Pi palauttaa π:n arvon. system
secant Laskee sekantin. math
sin Laskee kulman sinin. system
sincos Palauttaa argumentin sinin ja kosinin. math
sinh Laskee kulman hyperbolisen sinin. math
tan Laskee kulman tangentin. math
tanh Laskee kulman hyperbolisen tangentin. math
Note-icon.png

Huomaa: Kaikki kulman parametrit ja trigonometristen toimintojen tulokset ovat radiaaneissa.