Unit/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) português (pt) русский (ru)


Unit eli käännösyksikkö on lähdekooditiedosto (tai binäärikoodiksi käännetty tiedosto) joka on kirjoitettu Pascal-ohjelmointikielellä.

Käännösyksikköä käytetään keräämään sovelluksen tai muiden käännösyksikköjen tietynlainen toiminnallisuus. Tämä mahdollistaa esittää tietyn toiminnallisuuden luomisen kerran ja käyttämisen monessa paikassa. Tämä vähentää virheiden mahdollisuutta ja lisää koodin uudelleen käyttöä.

Muiden tekeminen käännösyksikköjen käytöllä ohjelmoija saa ohjelmaansa tietyn toiminnallisuuden tuntematta sen lähdekoodia.

Käännösyksiköitä on aikaisemmin käytetty myös silloin kun käyttöjärjestelmän (tietokoneen) resurssit olivat rajalliset pitämään muistissa koko ajan kaikkia rutiineja suoritettavasta ohjelmasta.

Käännösyksiköt jotka käyttävät toisien käännösyksikköjen esim. aliohjelmia tai tietotyyppejä pitää näiden toisten käännösyksikköjen nimet mainita Uses-lauseessa. Mutta mitään C-kielen tapaista linkityksen kirjoittamista makefile:n ei tarvita.

Käännösyksikköä saatetaan käyttää niinkin että määritellään yleiskäyttöiset/globaalit vakiot tai muuttujat niin että kyseinen käännösyksikkö ei sisällä yhtään suoritettavaa koodia.Lisätietoja