Uses/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) 日本語 (ja)

Uses-lause on määritelty Pascal ohjelmassa kutsumaan avuksi tai käyttämään tiettyjä aliohjelmia (procedure), funktioita (function), olioita, vakioita (const), muuttujia (var) tai muita asioita jotka ovat määritelty tietyssä käännösyksikössä eli unit:ssa. Uses on varattu sana


Jokaisessa Pascal ohjelmassa ja käännösyksikössä (unit) on automaattisesti sisälletty seuraavanlainen uses-lause:

Uses System;

Paitsi niissä tapauksissa missä kääntäjän parametri sallii kännösyksikön poissulkea viittauksen System käännösyksikköön (Eräs esimerkki tälläisestä tapauksesta on System käännösyksikön oma toteutus sillä sen ei ole tarpeetonta kutsua itseään).