Begin/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) русский (ru) 中文(中国大陆) (zh_CN)

Varattua sanaa begin käytetään ilmaisemaan suorituslohkon alkua funktiossa (function), metodissa olion, aliohjelman (procedure), ohjelman (program), olion property:ssa tai sitä käytetään määrittämään kootun lauseen alku.

Funktiossa, metodeissa, aliohjelmassa, ohjelmassa tai ominaisuudessa sitä käytetään kaikkien vakioiden (const), tyyppien (type) ja muuttujien (var)- määrittelyjen jälkeen ennen ensimmäistä suoritettavaa lausetta. Se lopetetaan aina end lauseella:

 program Project1;
 var (..);
 begin
  (..);
 end.

Kootuissa lauseissa begin aloittaa sen ja koottu lause päättyy end lauseeseen:

 if (..) then
  begin
   (..)
  end
 else
  begin
   (..)
  end;

Jokainen begin pitää sulkea end-sanalla.Keywords: begindoelseendforifrepeatthenuntilwhile