IDE Window: Find or Rename identifier/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr)

Etsi tai vaihda tunnisteen nimeä

Tämä dialogi vaatii että kursorin osoittamassa paikassa on tunniste. Kun editorista siirrytään tähän dialogiin niin ensin määritellään tämä tunniste ja sen paikka. "Uusi nimi on" -kohta on sallittu ainoastaan kun tullaan "vaihda tunnisteen nimeä" kohdan kautta (esimerkiksi editorissa -> hiiren oikean napin painallus -> Koodin uudelleen muokkaus -> vaihda tunnisteen nimeä). Aseta hakuehdot ja aloita etsiminen. Toiminnossa avautuu etsimisikkuna keskeyts(peru) -napilla. Kun haku on loppunut avautuu Hakutulokset-ikkuna. Jos tunnisteet uudelleen nimettiin niin hakutuloksia ei näytetä.

Tunniste

Tässä kohdassa näytetään haettava tunniste. Alapuolella oleva polku kertoo missä tuo tunniste on. Varmista että olet oikeassa tunnisteessa.

Uusi nimi on

Kirjoita tähän ja aseta tämä päälle jos haluat vaihtaa tunnisteen nimeä.

Ulottuvuus

  • vain käytössä oleva lähdekoodiyksikkö (unit) - Toiminta kohdistuu vain siiheen tiedostoon mistä tähän tultiin (mikä oli valittuna).
  • kaikista tämän projektin tiedostoista - Toiminta kohdistuu vain tähän projektin tiedostoihin.
  • in project/package owning current unit - first search the project/package to which this file belong, then replace in all files of this project/package.
  • in all open projects and packages - as above, but search also in all depending projects/packages.

Laajennetaan toiminta koskemaan myös näihin tiedostoihin

Laajennetaan toiminta koskemaan myös tässä kohdassa luetellut tiedostot.

Käy kommentit myöskin läpi

Asettamalla tämän päälle toiminta kohdistuu myös kommenteihin.