Install Packages/sk

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) magyar (hu) 日本語 (ja) português (pt) русский (ru) slovenčina (sk) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN) 中文(台灣)‎ (zh_TW)

Prehľad

Po nainštalovaní Lazarusu sa veľa nováčikov pýta, kde sú komponenty pre manipuláciu s databázami. Môžete vidieť datasources, nejake dátové komponenty, ale kde sú komponenty na pripojenie k databázovému servru a získaniu dát?

Pozrime sa teda, kde sa dajú nájsť niektoré z týchto vecičiek...

Súbory nainštalované s Lazarom

Pod Linuxom sa Lazarus obvykle nainštaluje do /usr/bin/lazarus, pod Mac OS X je to /usr/local/share/lazarus, a vo Windows vám inštalátor ponúkne nastaviť si ľubovoľnú inštalačnú cestu. Bezohľadu na to, kde je váš Lazarus nainštalovaný, v jeho adresári nájdete niekoľko podadresárov. Jeden z týchto adresárov components, znie pomerne zaujímavo :)

Ako vidíte, nacháadza sa v ňom zopár podadresárov, ako napr. Interbase, mysql, sqllite a sqldb. Prvé tri obsahujú komponenty pre pripojenie do databáz a potomkov TDataset pre konkrétne datábazy. Ten posledný, sqldb je všeobecný a pozostáva z TSQLQuery, TDataSet a TSQLTransaction, ktoré sú spoločné pre všetky databázy a T??Connection pre spojenie s nimi. V tomto čánku nainštalujeme balíček sqldb spolu so spojením do databázy Interbase.

Poďme na to

Po prvé: prečo?

Predtým ako začneme, je nutné si povedať niečo o tom, prečo Lazarus nemá štandardne nainštalované databázé komponenty. Komponenty pre spojenie s databázami potrebujú klientské knižnice na počítači, kde sa používajú. Pretože Lazarus zatiaľ nepodporuje dynamické linkovanie, všetky knižnice musia byť skompilované s IDE. A keďže sa nedá predpokladať, že každý vývojár bude mať nainštalované všetky databázy, nie je možné mať ich komponenty nainštalované v Lazarovi.

Po druhé: Ale Delphi ...?

Delphi je tiež štandardne nainštalované len s komponentami, ktoré sú určite dotapnú (ADO components) alebo komponentami, ktoré nepotrebujú žiadne klientské knižnice (BDE Paradox, DBase).

Po tretie: Poďme niečo nainštalovať

Pre nainštalovanie balíčka vyberte v menu Components | Open Package File (.lpk). V nasledujúcom okne sa nastavte do adresára <Lazarus>/components/sqldb a vyberte súbor sqldblaz.lpk. Pokiaľ všetko prebehne tak ako má, objaví sa vám okno správcu balíčkov (Package Manager). V tomto okne uvidíte strom súbor z balíčka a ostatných závislostiach. Pokiaľ nechcete inštalovať komponentu do IDE, kliknite Compile; inak kliknite Install a komponenta sa nainštaluje do IDE. Následne dostanete informáciu, že Lazarus podporuje len staticky linkované knižnice a otázku, či chcete prekompilovať Lazarus. Kliknite Yes, Lazarus sa prekompiluje a reštartuje.

Pokiaľ všetko prebehlo tak ako malo, uvidíte na Palete komponentov novú záložku SQLdb, ktorá bude obsahovať všetky podporované komponenty.


Ešte niečo?

To by stačilo... Teraz by ste mali byť schopný vytvoriť spojenie so serverom Interbase. Pozrite si sources pre malý príklad. V prípade problémov navštívte forum alebo sa spýtajte na mailing liste.

Kompilovanie IDE s balíčkami z príkazového riadku

Zatiaľ neexistuje žiadna pomôcka umožňujúca nastavenie konfiguračných súborov IDE. Tieto musíte editovať v IDE, skopírovať konfiguračné súbory a upraviť cesty. Viac detailov: Install IDE packages without the IDE. Ale všetko ostatné už ide spraviť z príkazového riadku

Najprv skompilujeme normálne IDE a LCL

 make clean all

Potom skompilujeme balíčky

IDE vie vytvoriť Makefile pre balíček (Package Editor | Compiler Options | Compilation). Makefile sa aktualizuje pri každom kompilovaní balíčka. Keď už máte Makefile, choďte do adresára každého balíčka a spustite make.

Nakoniec skompilujeme IDE s balíčkami

 make idepkg