Lazarus DB Faq/sk

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) 日本語 (ja) português (pt) русский (ru) slovenčina (sk) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

Všeobecné

Toto FAQ je venované databázovému programovaniu v Lazaruse.

Kde nájdem ďalšie FAQ?

Na oficiálnej stránke www.lazarus.freepascal.org. Tu nájdete stránku, ktorá pôvodne začínala ako kópia FAQ z www.lazarus.freepascal.org, a obsahuje riešenie všeobecnejších problémov.

Kde nájdem databázové komponenty?

Komponenty SQLdb sú súčasťou balíčka Lazarus/components/SQLdb/sqldblaz.lpk. Nainštalujte tento balíček a budete schopní pripájať sa do databáz MySQL, Interbase/Firebird a Postgres. Pozrite si tiež návod na Inštalovanie balíčkov.

Existujú aj nejaké iné komponenty?

Áno. ZEOS components boli portované do Lazara. Stiahnitie si ZEOSDBO_Rework z ZEOS cvs. Prečítajte si tiež tento tutoriál Zeos. Pascal Data Objects (Pascalovské dátové objekty) fungujú rovnako v Delphi aj FPC 2.0.

Interbase / Firebird

Ako sa pripojím z Linuxu na server bežiaci pod Windows?

Zadanie cesty do databázy na servri bežiacom pod Windows nie je z klienta bežiaceho pod Linuxom nie je najjednoduchšie.

Predpokladajme, že Firebird máte nainštalovaný v adresári F:\Program Files\firebird\. Ukážková databáza employee.fdb sa potom nachádza v adresári F:\Program Files\firebird\examples\ . IP adresa servra je 192.168.2.100.

Potom zadajte nasledovný databasename vo vašom IBConnection:

192.168.2.100:F:\Program Files\firebird\examples\employee.fdb

Všimnite si, že nemusíte zadávať samostatne hodnotu do vlastnosti hostname!

MySQL

Aké verzie MySQL sú podporované?

Komponenty SqlDB momentálne podporujú MySQL 4.0, MySQL 4.1 a MySQL 5.0. Dajte pozor, aby ste používali komponenty rovnakej verzie, akú má knižnica klienta. Napr. pokiaľ používate klientské knižnice pre MySQL 4.1., musíte používat TMySQL41Connection, aj v prípade, že sa pripájate na server verzie 4.0 alebo 5.0.

Pascalovské dátové objekty (Pascal Data Objects)

Funkcionalita ako napr. Prepared Statements, Bindings, Stored Procedures, atď., ktoré priniesli MySQL verzie 4.1 a 5.0 sú podporované databázovým API nazvaným Pascal Data Objects. API je inšpirované PHP Data Objects. Všetok kód a dokumentácia potrebná k používaniu tohoto API je k dispozícii na https://trac.synsport.com:8000/index.php/pdo/wiki (užívateľ/heslo je guest/guest)

PostgreSQL

Pripojenie do PostresSQL databáz zabezpečuje komponenta TPQConnection. Táto komponenta používa knižnice PostgresSQL libpq[1], čiže je možné sa pripojiť na prakticky každú Postgres databázu. Komponenta však nepodporuje nasledovné vlastnosti:

  • Port
  • ClientEncoding