Standard tab/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) polski (pl) русский (ru)

Katso myös Lazarus Tutorial - The Component Palette

Komponenttipaletin Standard-välilehti

Component Palette Standart.png

TMainMenu

tmainmenu.png

Tuo päävalikon lomakkeelle.

Päävalikko on näkymätön komponentti: toisin sanoen jos sen kuvake on valittu komponenttipaletista ja laitettu lomakkeelle, se ei näy ajon aikana. Sen sijaan Valikkorivi, jonka rakenne on määritelty valikkomuokkaimessa näkyy.

valikkomuokkain avautuu hiiren kakkospainikkeella tai kaksoisklikkaamalla päävalikon kuvaketta lomakkeella.


Lisätietoja:TMainMenu


TPopupMenu

tpopupmenu.png

Asettaa ponnahdusvalikon lomakkeelle. Tämä luo sellaisen valikon, joka näkyy, kun käyttäjä hiiren oikealla painikkeella klikkaa objektia. Valikon sisällön muuttaminen onnistuu tuplaklikkaamalla kuvaketta lomakkeella.

Lisätietoja:TPopupMenu


TButton

tbutton.png


Asettaa painikkeen lomakkeelle. Kun käyttäjä painaa tätä painiketta ja niin ohjelma kutsuu onClick tapahtumakäsittelijää (lomakkeen luokan aliohjelmaa) sen omassa ohjelmassa. Ohjelmoijan tulee määritellä mitä toimenpiteitä tämä tekee.

Lisätietoja:TButton


TLabel

tlabel.png

Asettaa lyhyen tekstin lomakkeelle.

Lisätietoja:TLabel


TEdit

tedit.png

Näyttää yhden tekstirivin jota ohjelman käyttäjä voi muuttaa.

Lisätietoja:TEdit

TMemo

tmemo.png


Memot ovat kohtia, joissa ohjelman käyttäjä voi syöttää useita riviä tekstiä tai Hänelle näytetään monirivistä tekstiä. Käytä tätä, jos haluat sallia käyttäjälle syöttää viestejä tai muistiinpanoja jne

Lisätietoja:TMemo

TToggleBox

ttogglebox.png

Usage:TToggleBox

Puts togglebox in the form: a labelled box capable of being checked (when it becomes recessed) or unchecked (when it is raised).

The Application Programmer is responsible for ensuring that the OnClick event handler recognises the State of the box, takes the appropriate Action and places the State into the next appropriate value

TCheckBox

tcheckbox.png

CheckBox on pieni laatikko, joka voi sisältää valintamerkin, joka ilmoittaa, että se on valittu esim. hiiren napsautuksella. Siihen yleensä liittyy teksti, joka kuvaa mitä sillä valitaan.

Lisätietoja:TCheckBox


TRadioButton

tradiobutton.png

Nappi, joka toimii niin että se pois sulkee muut valintanapit - jos yksi painike on valittuna, mikään muu ryhmän napeista ei ole valittuna.

Lisätietoja:TRadioButton


TListBox

tlistbox.png

Näyttää luettelona merkkijonoja joista valinta tehdään. Luetteloa pidetään Items paikassa. Klikkaamalla kolmea pistettä (...) Items kohdan vieressä komponenttimuokkaimessa suunnittelun aikana niin se avaa merkkijonomuokkaimen jossa tekstit voidaan syöttää luetteloon tai niitä voidaan muokata. Muokkain mahdollistaa myös se että ne voidaan lajitella aakkosjärjestykseen normaalissa tai päinvastaisessa järjestyksessä.

Lisätietoja:TListBox


TComboBox

tcombobox.png

Yksinkertainen yhdistelmä tekstin lukemiselle voidaan joko kirjoittaa vapaasti tekstiä tai valita pudotusvalikosta yksi monista vaihtoehdoista.

Ohjelman ajon aikana voidaan valita pudotusvalikosta teksti korvaamaan aiemmin ollut teksti.

Jos arvoa ei valittu pudotusvalikosta, oletusteksti (jos on) säilyy tai kirjoitetaan suoraan teksti kyseiseen kohtaan joka palautetaan ohjelmalle.

Lisätietoja:TComboBox


TScrollBar

tscrollbar.png


Vierityspalkkia voidaan käyttää lomakkeella tekstin, grafiikan, äänenvoimakkuuden ja vastaavien säätämiseen. Säädintä siirretään käyttäjän vuorovaikutuksella. Ohjelmisto tunnistaa uuden aseman ja suorittaa jonkin toiminnon.

Lisätietoja:TScrollBar


TGroupBox

tgroupbox.png

Esitystapa "säiliö", joka mahdollistaa useiden kohteiden tai konrollien ryhmitelyn fyysisesti ja käsitteellisesti lomakkeella.

Lisätietoja:TGroupBox


TStaticText

tstatictext.png

Paikka joka näyttää muuttumattoman tekstin.

Käytetään näyttämään tekstiä, joka ei todennäköisesti muutu kovinkaan usein.Eikä se yleensä reagoi käyttäjän toimintaan.

Lisätietoja:TStaticText


TRadioGroup

tradiogroup.png

Joukko toisiaan poissulkevia valintapainikkeita, jotka edellyttävät käyttäjän valita yhden ​​joukosta vaihtoehtoja. Kun yksi painike tulee valittua, loput ryhmän napit ovat automaattisesti ei valittuna.

Lisätietoja:TRadioGroup


TCheckGroup

tcheckgroup.png

Joukko valintaruutuja jotka ovat fyysisesti ja loogisesti ryhmitelty lomakkeelle.

TCheckGroup:n sisällön muokkaaminen onnistuu tupla-klikkaamalla kuvaketta lomakkeella. Se avaa CheckGroup-muokkaimen.


Lisätietoja:TCheckGroup


TPanel

tpanel.png

Paneeli on määritelty suorakulmainen alue lomakkeella, johon muut komponentit sijoitetaan samaan ryhmään. Ne ovat toiminnallisesti ja sijainnellisesti samassa ryhmässä.

Komponentit kuten painikkeet tai valintaruudut, jotka on sijoitettu paneelin sisälle tulevat sen "lapsiksi" ja perivät monet sen ominaisuuksista. Jos paneelia on siirretään, niin lapsetkinsiirtyvät sen mukana.


Lisätietoja:TPanel


TFrame

Kehys on "säiliö" muita komponentteja. Kehys voi sisältää sisäkkäisiä lomakkeita tai muita kehyksiä.


Lisätietoja:Frames


TActionList

tactionlist.png

ActionList (toimintoluettelo) tulisi sisältää luettelon lomakkeella tapahtuvista toimenpiteistä. Sitä käytetään keskittämään käyttäjän komentoja jotka voidaan liittää esimerkiksi sopiviin painikkeeseen, valikko valintaan tai johonkin toiseen komponenttiin. Tämä on Olio-ohjelmointi strategia käyttää uudelleen koodia, toisin kuin Event lähestymistavan (esimerkiksi) onclick tapahtuma joka kirjoitetaan jokaiselle komponentille.

Voit muokata ActionList sisältöä kaksoisnapsauttamalla kuvaketta lomakkeelle tai hiiren oikealla painikkeella. Se avaa toimintoluettelon muokkaimen.

Lisätietoja:TActionList


Katso myös