TStringList/pl

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi) polski (pl)

TStringList to typ danych, który może przechowywać listę ciągów o dowolnej długości. Ciągi w TStringList są dostępne jako połączony zwykły tekst lub jako seria ciągów. Dostępna jest również funkcjonalność pary klucz-wartość.

Dziedziczenie
 • TObject - Podstawowa klasa dla wszystkich klas.
  • TPersistent, IFPObserved - Podstawowa klasa dla systemu przesyłania strumieniowego i właściwości stałych - Interfejs zaimplementowany przez obiekt, który można obserwować.
   • TStrings - Klasa do zarządzania tablicami lub kolekcjami ciągów
    • TStringList - Standardowa implementacja klasy TStrings.

TStringList dodaje funkcjonalność sortowania do TStrings, poprzez dodanie właściwości Sorted, Duplicates i CaseSensitive oraz metody takie jak Find, aby ułatwić przyspieszone wyszukiwanie na liście.

Przykład
 // pobierz wartość z pliku FILNAM wypełnionego parami klucz = wartość
function GetValueFromFile( filnam: string, key: string ): string;
var
 lst: TStringList;
 v: String;
begin
 lst := TStringList.Create();
 lst.CaseSensitive := false;
 lst.Duplicates := dupIgnore; // nie dodawaj duplikatów
 lst.Sorted := true;
 lst.LoadFromFile( filnam );
 v := lst.Values[ key ];
 lst.Free();
 result := v;
end;

Zobacz taże