object-oriented programming/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) Esperanto (eo) suomi (fi) polski (pl)
Olio-ohjelmointi (OOP) on ohjelmointimenetelmä, jolla kirjoitetaan ohjelmia, jotka käyttävät "oliota" kuvaamaan dataa ja metodeja. Olio voi pyynnöstä suorittaa toimintoja, jotka tunnetaan metodeina. Olio tallentaa tiedot sisäisiin muuttujiinsa. Luokka (class) määrittelee kyseisten olioiden yhteiset piirteet. Perintä mahdollistaa uusien luokan määritelmien tekemisen vanhojen määritelmien perusteella (katso lisää varatun sanan inherited käytöstä). Rakentajaa (eli constructor) kutsutaan olion luomiseksi. Purkajaa (eli destructor kutsutaan, kun olio tuhotaan.