Component Palette/fi

From Free Pascal wiki

English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru)

Kehitysympäristön komponentti paletti on välilehtiä sisältävä työkalurivi joka sisältää suuren joukon kuvakkeita jotka edustavat yleisesti käytettyjä komponentteja lomakkeiden rakentamiseen. Component Palette Standard.png

Menemällä valikossa [Tools|Options] tai painamalla Crtl-Shift-O on mahdollista vaihtaa komponenttipaletin kohteiden layouttia ja näkyvyyttä.

IDE Options - Environment - Component Palette.png