Trunc/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi) русский (ru)

trunc.png

Free Pascalin RTL käännösyksikkö System sisältää funktion trunc, mikä katkaisee reaaliluku tyyppisen arvon Integer-tyyppiseksi arvoksi. Sille annetaan parametriksi realilukutyyppinen lauseke ja trunc palauttaa Int64 arvon jonka desimaaliosa on poistettu (eli pyöristää kohti nollaa).

Määrittely

function Trunc(X: Real): Longint;

Käyttöesimerkki

begin
   WriteLn( Trunc(8.7) );
   WriteLn( Trunc(8.3) );
   WriteLn( Trunc(-8.7) );
   WriteLn( Trunc(-8.3) );

end;

Tulostaa

8
8
-8
-8


Katso myös

  • round
  • math.ceil - pyöristää ylöspäin
  • math.floor - pyoristää alaspäin
  • trunc - pyöristää kohti nollaa
  • int - palauttaa kokonaisosan reaalilukuarvosta.
  • div - kokonaisluku jakolasku