Round/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) Esperanto (eo) suomi (fi) русский (ru)

Free Pascalin RTL käännösyksikkö System sisältää funktion Round, mikä pyöristää reaaliluku tyyppisen arvon Integer-tyyppiseksi arvoksi. Sille annetaan parametriksi realilukutyyppinen lauseke ja Round palauttaa Int64 arvon joka on pyöristetty lähimpään kokonaislukuun. Jos annettu parametri on tarkalleen puolivälissä kokonaislukua - N.5 - niin käytetään "pankkiirin" pyöristys sääntöä: tällöin tulos on lähin parillinen luku.

Määrittely

function Round(X: Real): int64;

Käyttöesimerkki

begin
   WriteLn( Round(8.7) );
   WriteLn( Round(8.3) );
   // esimerkit "pankkiirin pyöristyksestä" - .5 arvotetaan lähimpään parilliseen lukuun
   WriteLn( Round(2.5) );
   WriteLn( Round(3.5) );
end.

Tulostaa

 9
 8
 2
 4

Katso myös