Round/fi

From Free Pascal wiki
Revision as of 07:01, 11 August 2019 by Djzepi (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) Esperanto (eo) suomi (fi) русский (ru)

Free Pascalin RTL käännösyksikkö System sisältää funktion Round, mikä pyöristää reaaliluku tyyppisen arvon Integer-tyyppiseksi arvoksi. Sille annetaan parametriksi realilukutyyppinen lauseke ja Round palauttaa Int64 arvon joka on pyöristetty lähimpään kokonaislukuun. Jos annettu parametri on tarkalleen puolivälissä kokonaislukua - N.5 - niin käytetään "pankkiirin" pyöristys sääntöä: tällöin tulos on lähin parillinen luku.

Määrittely

function Round(X: Real): int64;

Käyttöesimerkki

begin
   WriteLn( Round(8.7) );
   WriteLn( Round(8.3) );
   // esimerkit "pankkiirin pyöristyksestä" - .5 arvotetaan lähimpään parilliseen lukuun
   WriteLn( Round(2.5) );
   WriteLn( Round(3.5) );
end.

Tulostaa

 9
 8
 2
 4

Katso myös