TColorListBox/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) Esperanto (eo) suomi (fi) français (fr) русский (ru)

tcolorlistbox screenshot.png

TColorListBox tcolorlistbox.png on komponentti joka näyttää vieritettävän (skrollattavan) luettelon väreistä joista käyttäjä voi valita jonkun. Se löytyy komponenttipaletin Additional välilehdeltä.

TColorListBoxin erityiset ominaisuudet ovat:

 • ColorRectOffset - jokaisen väri suorakaiteen ympärillä oleva marginaali
 • ColorRectWidth - värillisen suorakaiteen leveys
 • Style -tyyli, määrittelee luetteloruudussa näkyvät kohteet ja sen, miten värit on nimetty
  • cbStandardColors - luetteloon sisältyy 16 LCL-vakioväriä, esim. clRed tai clBlue
  • cbExtendedColors - luetteloon sisältyy 4 LCL:n myöhemmin lisättyä väriä: clMoneyGreen, clSkyBlue, clCream, clMedGray
  • cbSystemColors - luetteloon sisältyy käyttöjärjestelmästä ja teemasta riippuvat järjestelmän värit
  • cbIncludeNone - luetteloon sisältyy erikoisväri clNone. Käytä ominaisuutta NoneColorColor määrittämään korvausväri. Jos NoneColorColor on asetettu clNone:nvärillinen suorakulmio näyttää rastitetulta ruudulta, niin kuin monissa piirustusohjelmissa näytetään.
  • cbIncludeDefault - luetteloon sisältyy erikoisväri clDefault. Ominaisuus DefaultColorColor määrittää mitä väriä siinä käytetään.
  • cbCustomColor - luetteloruudun ensimmäinen kohta antaa käyttäjälle kyseisen kohdan valitessa valita värin TColorDialog:sta
  • cbPrettyNames - näyttää "kauniit" värinimet väriruutujen vieressä, esim. 'Red'. Ilman tätä vaihtoehtoa käytetään sisäisiä värinimiä, esim. 'ClRed'.
  • cbCustomColors - sisältää ohjelmoijan toimittamat värit luettelon lopussa. Värit on määritettävä merkkijono luettelona OnGetColors-tapahtumassa, kuten esimerkiksi näin:
 procedure TForm1.ColorListBox1GetColors(Sender: TCustomColorListBox; Items: TStrings);
 begin
  Items.AddObject('Kulta', TObject(PtrInt($00D7FF)));
  Items.AddObject('Suklaa', TObject(PtrInt($1E69D2)));
  Items.AddObject('Vaalean sininen', TObject(PtrInt($E6D8AD))); 
 end;


Katso myös


LCL Components
Component Tab Components
Standard TMainMenu • TPopupMenu • TButton • TLabel • TEdit • TMemo • TToggleBox • TCheckBox • TRadioButton • TListBox • TComboBox • TScrollBar • TGroupBox • TRadioGroup • TCheckGroup • TPanel • TFrame • TActionList
Additional TBitBtn • TSpeedButton • TStaticText • TImage • TShape • TBevel • TPaintBox • TNotebook • TLabeledEdit • TSplitter • TTrayIcon • TControlBar • TFlowPanel • TMaskEdit • TCheckListBox • TScrollBox • TApplicationProperties • TStringGrid • TDrawGrid • TPairSplitter • TColorBox • TColorListBox • TValueListEditor
Common Controls TTrackBar • TProgressBar • TTreeView • TListView • TStatusBar • TToolBar • TCoolBar • TUpDown • TPageControl • TTabControl • THeaderControl • TImageList • TPopupNotifier • TDateTimePicker
Dialogs TOpenDialog • TSaveDialog • TSelectDirectoryDialog • TColorDialog • TFontDialog • TFindDialog • TReplaceDialog • TTaskDialog • TOpenPictureDialog • TSavePictureDialog • TCalendarDialog • TCalculatorDialog • TPrinterSetupDialog • TPrintDialog • TPageSetupDialog
Data Controls TDBNavigator • TDBText • TDBEdit • TDBMemo • TDBImage • TDBListBox • TDBLookupListBox • TDBComboBox • TDBLookupComboBox • TDBCheckBox • TDBRadioGroup • TDBCalendar • TDBGroupBox • TDBGrid • TDBDateTimePicker
Data Access TDataSource • TCSVDataSet • TSdfDataSet • TBufDataset • TFixedFormatDataSet • TDbf • TMemDataset
System TTimer • TIdleTimer • TLazComponentQueue • THTMLHelpDatabase • THTMLBrowserHelpViewer • TAsyncProcess • TProcessUTF8 • TProcess • TSimpleIPCClient • TSimpleIPCServer • TXMLConfig • TEventLog • TServiceManager • TCHMHelpDatabase • TLHelpConnector
Misc TColorButton • TSpinEdit • TFloatSpinEdit • TArrow • TCalendar • TEditButton • TFileNameEdit • TDirectoryEdit • TDateEdit • TTimeEdit • TCalcEdit • TFileListBox • TFilterComboBox • TComboBoxEx • TCheckComboBox • TButtonPanel • TShellTreeView • TShellListView • TXMLPropStorage • TINIPropStorage • TJSONPropStorage • TIDEDialogLayoutStorage • TMRUManager • TStrHolder
LazControls TCheckBoxThemed • TDividerBevel • TExtendedNotebook • TListFilterEdit • TListViewFilterEdit • TLvlGraphControl • TShortPathEdit • TSpinEditEx • TFloatSpinEditEx • TTreeFilterEdit • TExtendedTabControl •
RTTI TTIEdit • TTIComboBox • TTIButton • TTICheckBox • TTILabel • TTIGroupBox • TTIRadioGroup • TTICheckGroup • TTICheckListBox • TTIListBox • TTIMemo • TTICalendar • TTIImage • TTIFloatSpinEdit • TTISpinEdit • TTITrackBar • TTIProgressBar • TTIMaskEdit • TTIColorButton • TMultiPropertyLink • TTIPropertyGrid • TTIGrid
SQLdb TSQLQuery • TSQLTransaction • TSQLScript • TSQLConnector • TMSSQLConnection • TSybaseConnection • TPQConnection • TPQTEventMonitor • TOracleConnection • TODBCConnection • TMySQL40Connection • TMySQL41Connection • TMySQL50Connection • TMySQL51Connection • TMySQL55Connection • TMySQL56Connection • TMySQL57Connection • TSQLite3Connection • TIBConnection • TFBAdmin • TFBEventMonitor • TSQLDBLibraryLoader
Pascal Script TPSScript • TPSScriptDebugger • TPSDllPlugin • TPSImport_Classes • TPSImport_DateUtils • TPSImport_ComObj • TPSImport_DB • TPSImport_Forms • TPSImport_Controls • TPSImport_StdCtrls • TPSCustomPlugin
SynEdit TSynEdit • TSynCompletion • TSynAutoComplete • TSynMacroRecorder • TSynExporterHTML • TSynPluginSyncroEdit • TSynPasSyn • TSynFreePascalSyn • TSynCppSyn • TSynJavaSyn • TSynPerlSyn • TSynHTMLSyn • TSynXMLSyn • TSynLFMSyn • TSynDiffSyn • TSynUNIXShellScriptSyn • TSynCssSyn • TSynPHPSyn • TSynTeXSyn • TSynSQLSyn • TSynPythonSyn • TSynVBSyn • TSynAnySyn • TSynMultiSyn • TSynBatSyn • TSynIniSyn • TSynPoSyn
Chart TChart • TListChartSource • TRandomChartSource • TUserDefinedChartSource • TCalculatedChartSource • TDbChartSource • TChartToolset • TChartAxisTransformations • TChartStyles • TChartLegendPanel • TChartNavScrollBar • TChartNavPanel • TIntervalChartSource • TDateTimeIntervalChartSource • TChartListBox • TChartExtentLink • TChartImageList
IPro TIpFileDataProvider • TIpHtmlDataProvider • TIpHttpDataProvider • TIpHtmlPanel
Virtual Controls TVirtualDrawTree • TVirtualStringTree • TVTHeaderPopupMenu