TLabel/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru)

TLabel tlabel.png on komponentti, joka näyttää yksi tai monirivistä tekstiä. Se löytyy komponenttipaletin Standard-välilehdeltä. TLabel on TGraphicControl:n jälkeläinen.

Käyttö

TLabel on yksi peruskomponentteja jota voidaan lomakkeella käyttää. Useinmiten TLabel:t kertovat käyttäjälle muiden komponenttien käyttötarkoituksesta. Nämä muut komponentit voivat olla esim. TEdit, TMemo, TStringGrid jne. TLabel:t tarjoavat myös erilaisia ​​tapahtumia, mutta useimmissa tapauksissa niitä ei tarvita.

TLabel lisätään lomakkeelle, klikkaamalla TLabel-komponenttia (kuvake, jossa on "Abc" teksti) komponenttipaletin Standard-välilehdellä ja asettamalla se klikkauksella lomakkeelle.

TLabel:n oletustekstiä voidaan muuttaa. Se voidaan muuttaa vaikka seuraavalla tavalla:

 • Mene Lomakkeelle yhdellä napsautuksella, valitse TLabel.
 • Mene komponenttimuokkaimessa ominaisuudet välilehdelle.
 • Valitse omiaisuus Caption ja muuta viereisessä muokkauskentässä olevaa tekstiä.
 • Samalla tavalla, voit valita ominaisuus Name ja antaa TLabel:lle parempi nimi.

Tekstin muuttaminen ohjelman suorittamisen aikana

Tietenkin, tekstin (joka näytetään) voi muuttaa ohjelman suorittamisen aikana.

Seuraava esimerkki osoittaa tämän:

 • Luo uusi graafinen sovellus jossa on lomakkeena Form1. Lisää tähän lomakkeelle vielä painonappi Button1 ja TLabel nimeltään Label1 valitsemalla kyseiset komponentit komponenttipaletin Standard-välilehdeltä ja klikkaamalla ne lomakkeelle Form1 (TLabel:n voisi olla painikkeen yläpuolella).
 • Luo nyt Button1:n tapahtumakäsittelijä, yksinkertaisesti tuplaklikkaamalla Button1-komponenttia.
 • Täydennä puuttuvat rivit Button1:n OnClick tapahtumankäsittelijään:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
const Cnt: Integer = 0;           //laskija joka määrittää, kuinka monta kertaa painiketta on klikattu
begin
 inc(Cnt);                 //Lisätään laskijaa yhdellä
 Label1.Caption:='Nappia on painettu ' +  //Kirjoitetaan näytettävä teksti
  IntToStr(Cnt) + ' kertaa';
end;
 • Suorita ohjelma ja testaa muuttuuko teksti painonapin painalluksella.

Kommentit

Jos halutaan näyttää moirivistä tekstiä niin täytyy lisätä LineEnding kuvaavaan rivinvaihtoa. Esimerkki:

Label1.Caption := 'Tässä' + LineEnding + 'on' + LineEnding + 'monirivinen' + LineEnding + 'teksti';

Katso myösLCL Components
Component Tab Components
Standard TMainMenu • TPopupMenu • TButton • TLabel • TEdit • TMemo • TToggleBox • TCheckBox • TRadioButton • TListBox • TComboBox • TScrollBar • TGroupBox • TRadioGroup • TCheckGroup • TPanel • TFrame • TActionList
Additional TBitBtn • TSpeedButton • TStaticText • TImage • TShape • TBevel • TPaintBox • TNotebook • TLabeledEdit • TSplitter • TTrayIcon • TControlBar • TFlowPanel • TMaskEdit • TCheckListBox • TScrollBox • TApplicationProperties • TStringGrid • TDrawGrid • TPairSplitter • TColorBox • TColorListBox • TValueListEditor
Common Controls TTrackBar • TProgressBar • TTreeView • TListView • TStatusBar • TToolBar • TCoolBar • TUpDown • TPageControl • TTabControl • THeaderControl • TImageList • TPopupNotifier • TDateTimePicker
Dialogs TOpenDialog • TSaveDialog • TSelectDirectoryDialog • TColorDialog • TFontDialog • TFindDialog • TReplaceDialog • TTaskDialog • TOpenPictureDialog • TSavePictureDialog • TCalendarDialog • TCalculatorDialog • TPrinterSetupDialog • TPrintDialog • TPageSetupDialog
Data Controls TDBNavigator • TDBText • TDBEdit • TDBMemo • TDBImage • TDBListBox • TDBLookupListBox • TDBComboBox • TDBLookupComboBox • TDBCheckBox • TDBRadioGroup • TDBCalendar • TDBGroupBox • TDBGrid • TDBDateTimePicker
Data Access TDataSource • TCSVDataSet • TSdfDataSet • TBufDataset • TFixedFormatDataSet • TDbf • TMemDataset
System TTimer • TIdleTimer • TLazComponentQueue • THTMLHelpDatabase • THTMLBrowserHelpViewer • TAsyncProcess • TProcessUTF8 • TProcess • TSimpleIPCClient • TSimpleIPCServer • TXMLConfig • TEventLog • TServiceManager • TCHMHelpDatabase • TLHelpConnector
Misc TColorButton • TSpinEdit • TFloatSpinEdit • TArrow • TCalendar • TEditButton • TFileNameEdit • TDirectoryEdit • TDateEdit • TTimeEdit • TCalcEdit • TFileListBox • TFilterComboBox • TComboBoxEx • TCheckComboBox • TButtonPanel • TShellTreeView • TShellListView • TXMLPropStorage • TINIPropStorage • TJSONPropStorage • TIDEDialogLayoutStorage • TMRUManager • TStrHolder
LazControls TCheckBoxThemed • TDividerBevel • TExtendedNotebook • TListFilterEdit • TListViewFilterEdit • TLvlGraphControl • TShortPathEdit • TSpinEditEx • TFloatSpinEditEx • TTreeFilterEdit • TExtendedTabControl •
RTTI TTIEdit • TTIComboBox • TTIButton • TTICheckBox • TTILabel • TTIGroupBox • TTIRadioGroup • TTICheckGroup • TTICheckListBox • TTIListBox • TTIMemo • TTICalendar • TTIImage • TTIFloatSpinEdit • TTISpinEdit • TTITrackBar • TTIProgressBar • TTIMaskEdit • TTIColorButton • TMultiPropertyLink • TTIPropertyGrid • TTIGrid
SQLdb TSQLQuery • TSQLTransaction • TSQLScript • TSQLConnector • TMSSQLConnection • TSybaseConnection • TPQConnection • TPQTEventMonitor • TOracleConnection • TODBCConnection • TMySQL40Connection • TMySQL41Connection • TMySQL50Connection • TMySQL51Connection • TMySQL55Connection • TMySQL56Connection • TMySQL57Connection • TSQLite3Connection • TIBConnection • TFBAdmin • TFBEventMonitor • TSQLDBLibraryLoader
Pascal Script TPSScript • TPSScriptDebugger • TPSDllPlugin • TPSImport_Classes • TPSImport_DateUtils • TPSImport_ComObj • TPSImport_DB • TPSImport_Forms • TPSImport_Controls • TPSImport_StdCtrls • TPSCustomPlugin
SynEdit TSynEdit • TSynCompletion • TSynAutoComplete • TSynMacroRecorder • TSynExporterHTML • TSynPluginSyncroEdit • TSynPasSyn • TSynFreePascalSyn • TSynCppSyn • TSynJavaSyn • TSynPerlSyn • TSynHTMLSyn • TSynXMLSyn • TSynLFMSyn • TSynDiffSyn • TSynUNIXShellScriptSyn • TSynCssSyn • TSynPHPSyn • TSynTeXSyn • TSynSQLSyn • TSynPythonSyn • TSynVBSyn • TSynAnySyn • TSynMultiSyn • TSynBatSyn • TSynIniSyn • TSynPoSyn
Chart TChart • TListChartSource • TRandomChartSource • TUserDefinedChartSource • TCalculatedChartSource • TDbChartSource • TChartToolset • TChartAxisTransformations • TChartStyles • TChartLegendPanel • TChartNavScrollBar • TChartNavPanel • TIntervalChartSource • TDateTimeIntervalChartSource • TChartListBox • TChartExtentLink • TChartImageList
IPro TIpFileDataProvider • TIpHtmlDataProvider • TIpHttpDataProvider • TIpHtmlPanel
Virtual Controls TVirtualDrawTree • TVirtualStringTree • TVTHeaderPopupMenu